Tehno - Nauka

Prvi potpuno električni avion?

Do razrade koncepcije u potpunosti električnog aviona u uslovima leta, u Rusiji se planira formiranje leteće laboratorije na bazi aviona Tu-124 i njegov dalj razvoj do modernizovanog Tu-214Э.

Sada se najbolje kompanije ruske avionske industrije bave konstrukcijom pogonskog agregata za avion sa potpuno elektrificiranom opremom.


Planirano je da u realizaciji programa učestvuje više od sto preduzeća avionske, radio-elektronske i elektrotehničke industrije, kao i nekoliko vodećih akademskih instituta Ruske akademije nauka.

Leave a Reply