Relax · Tehno - Nauka

Prvi serijski hibridni pogonski sistem za jahte

Najnoviji rezultat duge saradnje izmedju austrijskih kompanija STEYR MOTORS (www.steyr-motors.com) i Frauscher Bootswerft (www.frauscherboats.com) je prvi serijski hibridni pogonski sistem za jahte koji će biti komercijalno lansiran širom sveta januara 2008. na manifestaciji pod nazivom “Boot Dusseldorf” posvećenoj jahtama koja se održava u Diseldorfu.

Dugotrajno iskustvo kompanije Frauscher sa električnim motorima i motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, kao i 80-godišnje iskustvo u pravljenju jahti, bilo je od velikog značaja za kompaniju STEYR MOTORS i njen razvoj. Ova kompanija poznata je po tome što njeni motori ispuštaju vrlo malo štetnih gasova kao i po lakim dizel motorima kojima se rukuje elektronski. Najnovije hibridno rešenje koje ne šteti životnoj sredini, otvara novo poglavlje u istoriji pogonskih sistema za jahte. Ono ne samo da omogućava nulti nivo ispuštanja štetnih gasova, lako manevrisanje u lukama pri malim brzinama i bešumnu plovidbu po jezerima, rekama i nacionalnim parkovima, već takođe pokreće i svu drugu opremu na brodu, tako da nisu potrebni drugi izvori energije. Vožnja na električni pogon, bez ispuštanja štetnih gasova, dozvoljava brzinu od pet čvorova na sat. Motor se može prebaciti na dizel pogon prostim okretanjem ključa za paljenje. Električni pogon daje podstreka dizel pogonu koji tako postiže veće ubrzanje, uz uštedu u gorivu i bolju opštu performansu. Znatno smanjenje troškova održavanja i lakše servisiranje zbog korišćenja stalnog magnetnog generatora bez četkica, su dodatni argumenti koji pokazuju da STEYR MOTORS i Frauscher Boats doista nude ozbiljan novitet. STEYR MOTORS usavršava rukovanje motorom zahvaljujuchi kontrolnoj tabli koja odgovara na sve zahteve vozača i omogućava dobar pregled operacija motora. Jedinstvena konfiguracija hibridnog pogona omogućava kompaniji Frauscher da bez ikakvih teškoća opremi sve svoje luksuzne brodove ovom inovacijom.

Leave a Reply