Tehno - Nauka

Pupinova nagrada Matice srpske

Pupinova nagrada Matice srpske dodeljuje se od 1996. godine u intervalu od tri godine iz Fonda Mihajla Pupina i sredstava Matice srpske, a za diplomske, master, magistarske i druge naučne radove studenata redovnih studija u prethodnom trogodišnjem periodu. Ove godine, Nagradom se obeležava i 160 godina od rođenja Mihajla Pupina.

Realizaciju Pupinove nagrade Matice srpske za 2014. godinu novčanim sredstvima će pomoći Naftna industrija Srbije A.D. Novi Sad. Za Pupinovu nagradu Matice srpske za 2014. godinu prijavljena su 33 studentska rada od 30 autora sa univerziteta u Banja Luci, Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Muzej M.Pupina idvor

S obzirom na visok kvalitet radova, doneta je odluka da se ove godine dodele jedna prva, dve druge i tri treće nagrade. Nagrada će biti uručena na svečanosti u četvrtak 27. 03. 2014. godine u 12 časova u Svečanoj sali Matice srpske.

Žiri Pupinove nagrade Matice srpske radio je u sledećem sastavu: prof. dr Vladimir Katić (predsednik),prof. dr Mirjana Vojinović-Miloradov, prof. dr Miljko Satarić, prof. dr Dušan Surla, prof. dr Branislav Borovac, prof. dr Vladimir Vujičić (članovi.

Žiri je jednoglasno doneo sledeću odluku: PRVA NAGRADA ALEKSANDAR PAJKANOVIĆ Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka za master rad Kontrola invalidskih kolica pokretima glave (mentor: prof. dr Branko Dokić) DRUGA NAGRADA (ravnopravno dobijaju) BRANISLAV STANKOVIĆ - Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd za master rad Transformacija superkritične u supkritičnu Andronov-Hopfovu bifurkaciju (mentori: prof. dr Ljiljana Kolar Antić i dr Željko Čupić, naučni savetnik) VELjKO D. DIMOVIĆ Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inžinjerskih nauka, Kragujevac za master rad Primena prirodnih korisničkih interfejsa u razvoju poslovnih aplikacija (mentor: prof. dr Milan Erić) TREĆA NAGRADA (ravnopravno dobijaju) EDVIN PAKOCI - Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad za master rad Sinteza govora na bazi skrivenih Markovljevih modela za srpski jezik (mentor: prof. dr Vlado Delić) ROBERT MAK - Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad za master rad Primena globalne varijanse radi unapređenja kvaliteta govora sintetizovanog na osnovu skrivenih Markovljevih modela (mentor: prof. dr Vlado Delić) ALEKSANDAR ANTIĆ - Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad za master rad Strukturne, mikrostrukturne i električne osobine nanokristalitnog nikl ferita (mentori: prof. dr Svetlana Lukić Petrović i prof. dr Milica Vučinić Vasić)

Leave a Reply