Montaza poslednje vetrenjace London Array vetroelektrane
Tehno - Nauka

Puštena u rad najveća offshore farma vetrenjača na svetu

Najveća offshore vetroelektrana na svetu, London Array, za koju je Simens isporučio 175 vetroturbina i mrežnu konekciju svečano je puštena u rad. Zajedno sa kompanijom Dong Energy, Simens će biti zadužen i za servisiranje vetrenjača prema dugoročnom sporazumu.

Vetroelektrana, u vlasništvu konzorcijuma kompanija Dong Enery, E.ON i Masdar, ukupnog je kapaciteta od 630 megavata (MW) i stvaraće dovoljno električne energije za potrebe 500.000 britanskih domaćinstava. London Array smanjiće godišnje emisije ugljen-dioksida za oko 900 tona, što je jednako emisiji iz 300.000 putničkih automobila.

Montaza poslednje vetrenjace London Array vetroelektrane

Offshore vetroelektrana London Array smeštena je na ušću Temze, na oko 20 kilometara od obala Kenta i Eseksa. Siemens je isporučio i montirao 175 turbina na vetar, od kojih svaka ima prečnik rotora od 120 metara i snagu od 3,6 MW. Kompanija je obezbedila konekciju ka mreži, sa jednom trafostanicom na obali i dve offshore trafostnaice u Severnom moru. Električna energija koju stvaraju vetrenjače na moru prenosi se do obale visokonaponskim podmorskim kablovima. Za upravljanje i održavanje vetroelektrane izgrađena je baza u luci Ramsgejt.

Energija vetra sa pučine već igra važnu ulogu u energetskim sistemima u Severnoj Evropi. Najveća tržišta za takve proizvode, Velika Britanija i Nemačka, imaju ambiciozne planove razvoja. Obe zemlje planiraju brzu i veliku ekspanziju generisanja priobalne energije. U Nemačkoj je uspešna tranzicija elektične energije ka ispunjavanju budućih potreba moguća jedino uz dalji rast priobalne energije vetra. Nemačka vlada planira da instalira 10 gigavata (GW) priobalnih kapaciteta do 2020. godine. Cilj Velike Britanije je do 18 GW struje koju stvara vetar do 2020. godine, što bi činilo jednu petinu potreba za električnom energijom u Britaniji.

Siemens je lider na tržištu za offshore vetroelektrane, konekcije ka mreži i servis offshore vetroelektrana. Kompanija je već montirala više od 1.100 turbina na moru, ukupnog kapaciteta od 3,4 GW, od kojih se preko dve trećine nalazi u Velikoj Britaniji.

Leave a Reply