IT · Tehno - Nauka

Računari pomažu hirurzima

Siemens je predstavio najnoviju generaciju grupe proizvoda Arcadis C-arm na nemačkom Kongresu ortopedije i traumatološke hirurgije u Berlinu. Ova generacija donosi poboljšanja koja su prilagođena zahtevima hirurga i ubrzava njihov rad. Modifikacije podrazumevaju i nova ergonomska kolica sa monitorom i sistem prilagođen korisnicima, ali i inteligentni računarski program koji automatski prilagođava i poboljšava sliku na monitoru. Svi sistemi pogodni su za široku primenu u zdravstvenim ustanovama: u ortopediji, traumatologiji i neurohirurgiji, kao i u gastroenterologiji, kardiovaskularnoj hirurgiji i urologiji.

Nova generacija Arcadis C-arm familije uključuje i sisteme Varic, Avantic i Orbic (Orbic 3D) koji se u svojim osnovnim verzijama već uspešno koriste u bolnicama širom sveta. Ovaj novi pokretni C-arm sistem zasnovan je na inteligentnoj Siemens softverskoj platformi Syngo koja olakšava i ubrzava rad u mnogim segmentima. Tako je sa Syngo platformom moguće koristiti slike sa prethodnih operacija ili eksternih memorija poput diskova i USB memorija i odabrati do 200 različitih programa za ispitivanje. Radi stalnog unapređenja rada na klinikama sistem ima osnovni meni funkcija kojima se ubrzava rad i prošireni meni za složenije zahteve. Različiti programi za automatsku obradu slike regulišu osvetljenost, kontrast i zasićenost i tako lekaru obezbeđuju optimalni kvalitet slike. Funkcionisanje sistema dodatno je poboljšano zahvaljujući ergonomski prilagođenim kolicima sa monitorom koji se može podešavati po visini i horizontalno rotirati za 180 stepeni.

Za hiruršku navigaciju, lekaru je dostupna inovativna navigaciona tehnologija. Program NaviLink omogućava trodimenzionalnu navigaciju a NaviVision objedinjeno upravljanje sistemom. Na taj način se kombinuje slika Arcadis sistema sa visoko preciznom hirurškom navigacionom opremom.

Leave a Reply