Tehno - Nauka

Radarski merač – Sitrans LR460

Sitrans LR460 je novi proizvod Siemensove grupacije Automation and Drives (A&D). Radi se o kontinualnom radarskom meraču nivoa koji je baziran na tehnologiji od 24 GHz frekventno modulisanog kontinualnog signala i obrade eha pomoću funkcije „Process Intelligence“.

Sitrans LR460 dizajniran je za složena merenja čvrstih materija, uključujući i aplikacije sa pojavom guste prašine, aplikacije sa visokim procesnim temperaturama kao i one sa širokim mernim opsegom i do 100 metara nivoa.

Praktično se može izmeriti bilo koji čvrst materijal, uključujući i cementnu prašinu, ugljeni pepeo, ugalj, gips, brašno, žitarice, usitnjeni kamen i plastiku.

Velika prašina unutar silosa ne slabi radarski signal uređaja Sitrans LR460, jer on proizvodi elektromagnetne talase koji putuju brzinom svetlosti, kako bi bila izmerena udaljenost od površine materijala. Sa novim, unapredjenim „Process intelligence“- softverom i poptuno redizajniranim kolima visoke frekvencije, Sitrans LR460 u mogućnosti je da izvrši pouzdano merenje u veoma složenim uslovima sa velikim pojačanjem, koristeći prednosti bezkontaktne tehnologije.

Nakon prvobitnog podešavanja, „Process Intelligence“ obezbeđuje da Sitrans LR460 reaguje automatski na promenu stanja i na karakteristike silosa, kao što su fizičke prepreke ili neuravnotežena količina proizvoda. Analiza signala eha, dobijenog tokom rada, koje vrši Process Intelligence, nema premca u industriji. Jednostavnim uključivanjem Sitransa LR460, aktivira se i Quick Start Wizard, koji može biti lokalno pokrenut preko standardnog korisničkog interfejsa ili daljinski preko softvera za parametrizaciju Simatic PDM. Rezultati merenja tokom pražnjenja, punjenja i u različitim statičkim uslovima su ponovljivi, brzi i pouzdani.

Sastavni deo Sitrans LR460 je nova antena, koja omogućava manje rasipanje signala kao i pojačanje prijemnog signala i to poboljšanjem odnosa signal – šum. To omogućava detekciju materijala sa niskom dielektričnom konstantom u širokom opsegu. Pouzdano merenje moguće je sa malom horn (truba) antenom koja štedi prostor, čiji je prečnik samo 100 milimetara. Primena radara sa tehnologijom široke parabolične antene je ovim postala suvišna.

Uz pomoć podesive prirubnice, tzv. Easy Aimer-om, koji se ugrađuje u uređaj, lakše se montira i podešava položaj uređaja radi optimalnog prijema signala. Predajnik se može postaviti u odnosu na nagnutu površinu materijala, poboljšavajući kvalitet povratnog signala. Prostrano kućište radara i robusno izvedene priključne kleme omogućavaju brzu i jednostavnu instalaciju. Infracrveni ručni programator omogućava programiranje uređaja bez skidanja poklopca. Sitrans LR460 pouzdano meri materijale na svim temperaturama i izdržava temperaturu na samoj horn anteni i do 200°C (392°F). Takoduje je predvidjen i priključak za tzv. samočišćenje antene kao i odgovarajući poklopci za zaštitu od prodora prašine.

Leave a Reply