Tehno - Nauka

„Rosatom“ pravi plutonijumski detektor za otkrivanje ilegalnog nuklearnog oružja

Ruski naučnici će po narudžbini IAEA razraditi postupak dobijanja retkog izotopa plutonijuma koji će se koristiti za otkrivanje ilegalne proizvodnje nuklearnog oružja širom sveta.

Ruski stručnjaci će za potrebe Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA, International Atomic Energy Agency) kreirati novi jedinstveni instrument, koji će inspektorima ove organizacije omogućiti pouzdano otkrivanje ilegalne proizvodnje nuklearnog oružja u celom svetu. Radi se o proizvodnji veoma retkog izotopa plutonijuma (plutonijum-244) koji će se koristiti kao idealni etalon u metodu izotopskog obeležavanja. On će omogućiti utvrđivanje prvobitnog sastava uzorka koji inspektori uzmu na određenoj lokaciji. Dogovor o proizvodnji novog markera postignut je na jednom od poslednjih sastanaka IAEA.


„Obični“ plutonijum se veštački stvara u nuklearnim reaktorima i prilikom eksplozija nukelarnih bombi. Smatra se jednom od najtoksičnijih supstanci poznatih čoveku. Fotografija iz slobodnih izvora.

„Ruski federalni nuklearni centar (Ruski naučno-istraživački institut za eksperimentalnu fiziku) i Laboratorija analitičke radiohemije i masene spektrometrije na Radijumskom institutu ‘Vitalij Hlopin’ (preduzeće državne korporacije ‘Rosatom’) kreiraće novi standardni etalon plutonijuma za mrežu analitičkih laboratorija IAEA. Novi etalon će omogućiti da se pomoću metoda masene spektrometrije na objektima širom sveta, za koje IAEA daje garancije, otkriju eventualne neprijavljene nuklearne aktivnosti“, izjavio je za „Izvestija“ zvanični predstavnik „Rosatoma“ Vladislav Bočkov.

Proizvodnju markera neposredno će realizovati Federalni nuklearni centar u Sarovu. IAEA će početni materijal uputiti u Ruski naučno-istraživački institut za eksperimentalnu fiziku, gde će on biti dodatno obogaćen. Radijumski institut „Vitalij Hlopin“ će atestirati etalone, koji će zatim biti prosleđeni mreži analitičkih laboratorija IAEA, kuda se upućuju svi uzorci sa inspekcijskih kontrola nuklearnih objekata.

Nadležni u „Rosatomu“ izjavljuju da je njihova organizacija veoma zainteresovana za ovaj materijal, pošto je on sa tehnološkog gledišta najpogodniji za analizu. Naime, proizvodi koji nastaju radom nuklearnih reaktora ne sadrže plutonijum-244, i zato on predstavlja idealan marker za spektrometrijsku analizu.

„Ovo je najosetljiviji metod za detekciju različitih supstanci. On omogućava da se registruje prisustvo sasvim niske koncentracije određene supstance, na nivou od 106 čestica po kubnom centimetru“, objašnjava Sergej Kirejev, profesor Nacionalnog istraživačkog nuklearnog univerziteta MIFI.

Danas laboratorije IAEA još uvek koriste jeftinije standardne etalone plutonijuma i uranijuma, između ostalog i one koji su proizvedeni u Rusiji. Nadležni iz „Rosatoma“ nisu objavili koliko će koštati proizvodnja novog markera. Viši naučni saradnik katedre za teorijsku i eksperimentalnu fiziku nuklearnih reaktora Viktor Zubarev objašnjava da se pri masenim spektrometrijskim istraživanjima obično koriste drugi markeri načinjeni od supstanci koje se mogu mnogo lakše naći u prirodi. Zato je plutonijum-244, po njegovim rečima, „skupo zadovoljstvo“

Leave a Reply