Tehno - Nauka

Rover Opportunity pronašao tragove sveže vode na Marsu

Američki rover Opportunity pronašao je tragove prisustva vode u glinenim stenama kratera koji se istražuje ”Endevor”, izjavili su predstavnici Labaratorije za mlazni pogon u Pasadinu (država Kalifornija).

Prema informacijama naučnika, analiza uzoraka dobijenih roverom pokazala je da je pre 3, 7 milijardi godina na Maru postojala sveža i ph neutralna voda i da su ovi uslovi bili pogodni za život.

Mars rover

Ali, vremenom se struktura vode počela menjati i ona je postala slana, promenila se njena kiselost što je značajna prepreka za postojanje bilo kakvih mikroorganizama.

Leave a Reply