Tehno - Nauka

Rusija priprema tri etape osvajanja Meseca

Federalna kosmička agencija Roskosmos i Institut za kosmička istraživanja Ruske akademije nauka su formirali zajedničku komisiju za izradu strategije istraživanja Meseca.

Prva etapa strategije predviđa istraživanje Meseca pomoću automatskih kosmičkih aparata, onda sledi let sa posadom, a posle njega je planirano formiranje baze na Mesecu, na kojoj će se smenjivati dežurstva.

roskosmos
Predloženo je i stvaranje observatorije na Mesecu radi istraživanja kosmičkih zraka.

Leave a Reply