Tehno - Nauka

Ruske podmornice se oblače u „nevidljive ogrtače“

Do 2016. godine ruske podmornice će se „obući“ u specijalni pokrivač od tkanine sa korišćenjem kompozita, koji će omogućiti da se značajno poboljša maskiranje i zaštita od neprijateljskog sonara.

Buka i vidljivost ruskih raketnih podmornica krstarica četvrte generacije će se smanjiti 3 puta.

Internet u Rusiji

U novi materijal će biti ugrađeni aktivni senzori i pezopolimerne ploče, koje će neutralisati signale sonara, određivati njihovu frekvenciju i slati u susret signale u suprotnoj fazi.

Leave a Reply