Tehno - Nauka

Ruske tehnologije za Evropu

Ruski fond Skolkovo i evropski aerokosmički gigant EADS sklopili su sporazum o saradnji. Dokument propisuje organizaciju i razvoj na teritoriji inovacionog grada naučno-istraživačkog centra EADS. Projekat je usmeren na saradnju u oblasti energetike, komunikacionih sistema, izgradnje bespilotnih letelica.

EADS pravi na teritoriji Skolkova naučno-istraživački centar – svojevrsni inkubator za inovacione projekte. U datom trenuktu već je planirano nekoliko masovnih istraživanja, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Glas Rusije direktor za ključne partnere fonda Skolkovo – Roman Romanovski, direktor za ključne partnere fonda.

Reč je o tehnologijama uprave bespilotnim letelicama, poboljšanju karakteristika mlaznog motora, istraživanjima u energetici, IT i telekomunikacionom projektu. Svi oni su izrasli iz naučne saradnje sa ruskim istraživačkim institutima. Prema planu, u okviru formirane strukture relizuju se projekti koji nemaju direktan odnos prema izgradnji, na primer aviona. Ali sam EADS smatra ih zanimljivim. To je korporativni inkubator – iz njega treba da izlaze nove mlade kompanije. Tačnije ako istraživanje postigne uspeh i bude proizveden prototip novog čipa ili programa, potvrdi se ispravnost ideje, nadalje istraživači mogu da se razvijaju dalje sa svojim akcionerskim kapitalom ili autorska prava nou-hau će biti prodata.

EADS je jedan od najvećih faktora u odbrambenoj i aerokosmičkoj grani. U njen sastav ulaze koncerni Ebas, Kasidian, Eurokopter i drugi. Kompanija ističe da se saradnja sa rukim stručnjacima vodi odavno.

Jedan od poslednjih zajedničkih projekata o kojem se mnogo govori je stvaranje takozvanog programa makros. Fond Skolkovo investirao je u istraivanje preko milion dolara. Interesovanje za nou-hau ispoljile su mnoge evropske kompanije. Juče je bio potpisan ugovor sa francuskim naručiocem, istakao je francuski predstavnik EADS Gregor Kursel.

Makros je najupečatljiviji i najuspešniji primer saradnje. Ovo je kompjuterski program koji omogućava da se modeluju složeni matematički procesi, predviđa ponašanje raznih faktora. On može da se koristi, na primer, prilikom ispitivanja aviona, ili da se prognozira ponašanje akcija na berzi. Ovaj program se bazira na razradama ruskih naučnika uz podršku EDAS, gde je on ispitivan.

Projekat Skolkovo traje nešto više od godinu dana. Mada već od trenukta pokretanja prema njemu je bio ispoljeno interesovanje vodećih svetskih faktora u sferi IT i kosmičkih tehnologija, nuklearne energetike, bioinženjerije i drugih. Nokija, Simens, Džonson end Džonson, IBM – na današnji dan fond Skolkovo potpisao je 23 sporazuma sa partnerskim kompanijama. U planu za 2011. godinu je da se njihov broj dovede do 200. Pri tome, po rečima glavnog upravnika inovacionog centra Skolkovo Stivena Gajgera, već u skorije vreme obim investicija će biti uvećan.

Leave a Reply