Tehno - Nauka

Ruski kosmonauti nisu uspeli da instaliraju opremu na MKS

Ruski kosmonauti Aleksandar Misurkin i Fjodor Jurčihin nisu uspeli da instaliraju opremu na modul Zvezda zbog njegove nepravilne orijentacije. U vezi sa tim je odlučeno da se oprema vrati na MKS.

Ruski kosmonauti su uspeli da skinu sa površine Zvezda aparaturu „Brodskog terminala za lasersku vezu“ eksperimenta „SLS“. Na njegovo mesto je trebala da se postavi platforma za navođenje sa dve ose.

„SLS“ ima za cilj da pokaže rusku tehnologiju prijema i prenosa informacija po kosmičkoj laserskoj liniji.

Leave a Reply