Tehno - Nauka

Ruski robot će pomagati astronautima

Konstruktori iz Magnitogorska (Ural) počeli su sa izradom robota nalik čoveku SAR-400, koji će pružati pomoć astronautima. Android robot će moći da, na primer, ispituje i otkrije grešku u pukotini broda ili grešku u konfiguriciji hardvera. On je u stanju da radi kako unutar broda, tako i u svemiru.

Njime će moći da upravljaju kako astronauti, tako i operateri sa Zemlje. Dovoljno je samo da stave jaknu i rukavice koje su opremljene senzorima. Uz pomoć rukavica, SAR-400, ne samo da se mogu ponoviti svi pokreti, već se i prenosi slika, zvuk, pa čak i druge taktilne senzacije.

Leave a Reply