Tehno - Nauka

Saab 37 Viggen

Proizvod koji dolazi iz poznate švedske kompanije SAAB, a koji nije automobil – to je lovac-presretač sa sekundarnim višenamenskim borbenim sposobnostima

Viggen spada u grupu višenamenski lovaca-bombardera, a stalnim unapređenjima i sa nekoliko unikatnih osobina još uvek predstavlja moderan aparat. U službi švedske armije nalazi se od 1971. godine i to u nekoliko verzija, a eksploatacija je planirana sve do 2006. godine (a i nakon isteka tog roka). Naziv Viggen, na engleskom Thunderbolt (munja, grom), avion je dobio po skandinavskom bogu Tor-u i njegovom gromovitom malju.

Avion je nastao iz studija izvedenih još 1952. godine, kada se planirala zamena starijeg modela Saab Draken. “Projekat 1357” iz 1954., doneo nam je prvi avion sa koncepcijom tzv. kanarda (pretkrilca integrisana sa trupom). Godine 1961. odlučeno je da se samostalno razvije motor za ovaj avion, bio je to model P&W JT8D-22, sa dodatnim sagorevanjem. Ipak, projekat se zbog raznoraznih razloga zamrzava 1962. godine, iako se predviđalo da će švedska armija da naruči preko 800 komada (na kraju je naručeno 329 aparata). Svoj prvi let prototip je izveo 8. Februara 1967. godine. U početku razvoja ovaj avion je bio dvosed (pilot i navigator), ali je ubrzanim razvojem elektronike (navigacioni kompjuteri i sl.), posada svedena na jednog člana. Avion je bio revolucionaran i u pogledu smeštaja pilota, naime sedište je pomerene za 19 stepeni u odnosu na vertikalnu osu aviona, tako da pilot može da izdrži veća opterećenja. Dizajniran je da izdrži preko 12 G, ali naravno operativni pilotski limit je oko 7 G.

Tehnički podaci
Dužina poletne/sletne staze
400m / 450m
Brzina pri sledanju
220 km/h
Dužin aviona
16,43 m
Visina
5.9 m
Raspon krila
10,6 m
Potisak motora/sa dod. sagorevanjem
7415 kp / 13152kp
Operativni dolet
2000 km
Težina prazan/pun
9,5 t / 18 t
Maksimalna brzina
1.2 Maha (0 m) / 2+ Maha (na visini)
Maksimalna visina
18000 m

Zahtev pri razvoju je bio da avion mora da operiše na malim visinama (ispod 500 m), u brišućem letu. Korišćenje kratke uzletne staze je moguće zahvaljujući veoma snažnom agregatu. Takođe, samnjena je i dužina potrebne slete staze zahvaljujući nekoliko razloga: HUD (head-up-display) se koristi kao pomoć za preciznije sletanje, stajni trap može da izdrži i “propadanje” od 5 m/s, dopunski rezervoar je povezan sa nosnom nogom, tako da u vazduhu može biti selektovan i operativan kada se nos nalazi niže nego što je normalno.

Avion je tako projektovan da omogućava veoma brzo servisiranje, uz vrlo malo potrebno

vreme za obuku i trening. Dopunjavanje goriva i naoružavanje vrši ekipa od 7 članova, koji za oko 15 minuta (izviđačka verzija), odnosno 20 minuta mogu da dovedu avion u borbenu pripravnost. Planirano je da unutar borbenih eskadrila svaki avion izvrši 11 misija u toku 24 časa.

VERZIJE AVIONA

Avion je izrađivan u više verzija, a osnovne su:
A, Attack = bombarderska verzija
Sk, Skol = školska verzija
SF, Spaning Foto = izviđačka verzija
SH, Spaning Havsövervakning = izviđačka verzija (nadgledanje priobalja)
J, Jakt = lovac
Kombinacijom skraćenica označene su varijacije, tj. hibridne verzije ovog aprata. Na slici se može videti školska, dvosed, verzija JA 37 Viggen-a.

UNAPREĐENJA

Elektronski sistemi (avionika) na avionu su pretrpeli brojne izmene i modifikacije. Sadašnji radar može da istovremeno prati i nišani više ciljeva. Poslednji softverski upgrade tzv. EDIT34 sistem omogućava JA 37 da nosi i upotrebljava AMRAAM rakete. Brojne modifikacije su grupisane u dva modifikaciona paketa “C” i “D”.

AJS 37 Viggen

1992. godine švedsko vazduhoplovstvo je prepravilo 115 aviona AJ, SF i SH 37 Viggen-e u skladu sa AJS 37 standardom koji je omogućavao upotrebu ovih aviona u međunarodnim misijama. Jedan od razloga ovog unapređenja je i poboljšanje ubojne moći, uvođenjem u upotrebu anti-brodskih raketa RBS 15F i Mjölner dispanzera bombi, te V-V raketa AIM-9L, koji su već bili u upotrebi kod modela Gripen. Ovim unapređenjem JS 37 je ostao istinski višenamenski avion, a sama modifikacija je vršena u dva nivoa.

Leave a Reply