Tehno - Nauka

Sajam inovacija u PKS

Tokom jednodnevnog Sajma inovacija, velika sala PKS bila je pretvorena u sajamski izložbeni prostor na kome je 35 timova argumentovano obrazlagalo stručnom žiriju činjenice o kvalitetu projekata i prednostima svojih inovacija na tržištu.

Već sedam godina zaredom realizuje se Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Organizatori su Ministarstvo prosvete i nauke Srbije, Privredna komora Srbije, Zavod za intelektualnu svojinu Srbije, pod medijskim pokroviteljstvom RTS-a, a od 2007. godine ovo takmičenje organizuje se u saradnji s Ministarstvom nauke i tehnologije Republike Srpske. Cilj projekta je formiranje inovativnih preduzeća i primena inovacija i tehnologija u privredi.

Do sada je učestvovalo više od 5000 takmičara i formirano je 65 novih inovativnih preduzeća. Oko 200 timova prijavilo je svoje učešće u Takmičenju u 2011. godini u dve kategorije – Realizovane inovacije i Inovativne ideje. U kategoriji Realizovane inovacije, u drugo kolo takmičenja sa svojom inovacijom plasirao se 101 tim. Posle prijavljivanja i selekcije pristiglih prijava, takmičenje je nastavljeno održavanjem velikog broja treninga u PKS, gde su takmičari, kroz besplatne edukativne programe, za svoje ideje i inovacije stekli praktična znanja o tržištu. U okviru treninga, timovi su obučavani da spoznaju i prepoznaju šanse i mogućnosti iz okruženja za poslovanje, kao i eventualne opasnosti i pretnje, da se osposobe da samostalno sprovedu istraživanje tržišta i postave temelje za izradu marketing-plana, pisanje biznis-plana, i kreiranja tržišta za svoju inovaciju. dnostima svojih inovacija na tržištu.

Svaki tim na raspolaganju je imao mali izložbeni prostor na kojem je mogao da postavi svoju inovaciju ili video prikaz kojim se dokazuje rad i postojanje novog projekta. Suština sajma bila je da se utvrdi tehnološki nivo i funkcionalnost svake inovacije.

Dr Danica Mićanović, sekretar Odbora za tehnološke inovacije PKS, rekla je na početku takmi-čenja da Privredna komora Srbije podržava svaki vid inovativnosti i kreativnosti koji doprinosi unapre-đenju tehnološkog razvoja i podizanju nivoa konkurentnosti naših kompanija. Kreativnost je talenat koji treba prepoznati, podržavati i usmeravati. Ona je naglasila da je cilj da se što veći broj inovativnih ideja implementira u privredu, jer u Srbiji postoji veliki potencijal u akademskoj, naučnoj, poslovnoj i pronalazačkoj zajednici, koju bi trebalo bolje sistemski urediti, kako bi se doprinelo i bržem privrednom razvoju zemlje. PKS je ove godine podržala deset izložbi inovacija i tehnologija u Srbiji i dve u Francuskoj i Solunu, na nivou nacionalnih izložbi u okviru privrednih delegacija Srbije, a u planu je da se u decembru predstavi pet inovacionih firmi na Forumu inovacija u Moskvi.

Dr Snežana Pajević, pomoćnica ministra za prosvetu i nauku istakla je da je formiranje nacionalnog inovacionog sistema preduslov naše evropske integracije. Nauka ne predstavlja potrošnju, već je deo svakodnevice i svake oblasti društva i to je jedini pravi put koji istinski doprinosi održanju našeg naučnog i tehnološkog identiteta. Po broju objavljenih naučnoistra-živačkih radova nalazimo se na zavidnom mestu u Evropi i svetu, ali je naš problem kako na najadekvatniji način povezati nauku, visoko obrazovanje i industriju. U tom kontekstu, ona je podvukla afirmativni značaj i ulogu organizacionog tima Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju i aktivnost rukovodioca.

Gordan Vukelić, pomoćnik ministra nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, izneo je slikovitu činjenicu da ukoliko se na inovaciji ne zaradi, onda to nije inovacija. „Ako se neki pronalazak ne nađe na tržištu sa svojom kompetentnom komercijalizacijom, postaće ili gubitak ili hobi za pasionirane zaljubljenike u pronalazaštvo”, zaključio je Vukelić.Prvih 12 timova iz Srbije i četiri iz Republike Srpske prošli su u polufinalna takmičenja. Prvo polufinale održava se u Novom Sadu 6. decembra, a drugo u Nišu 8. decembra. Finale je već tradicionalno „uživo” na RTS-u, 20. decembra, kada struč-ni žiri ocenjuje vrednost inovacija i tehnologija. Takmičenje je transparentno i veoma afirmativno, a pored organizatora i takmičara, zapaženo je i učešće naučne, akademske i poslovne zajednice u ovim događajima. Svi zajedno, bilo da su uključeni kao učesnici, takmičari, članovi žirija ili recenzenti, prepoznali su ulogu inovacija i inovativnih ideja zapokretanje i unapređenje privrednog razvoja, kao i veliki doprinos Privredne komore Srbije u kreiranju inovacione politike u Srbiji

Leave a Reply