Tehno - Nauka

Saradnja RGZ i Građevinskog fakulteta u Beogradu u oblasti geoinformatike

Delegacija Katedre za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta u Beogradu posetila Republički geodetski zavod 23.12.2011. godine. Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda sa svojim najbližim saradnicima bio je domaćin delegaciji Katedre za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Profesor Branko Božić, šef katedre za geodeziju i geoinformatiku sa svojim saradnicima i predstavnicima Udruženja studenata geodezije Građevinskog fakulteta prezentovao je trenutne aktivnosti Katedre za geodeziju i geoinformatiku i potencijalne oblasti za buduću saradnju.

Istaknuta su tri osnovna cilja kojima treba težiti u narednom periodu:

Bolja prilagođenost studenata strukovnih i akademskih studija zahtevima tržišta rada i trendovima razvoja geodetskog inženjerstva
Veća efikasnost i efektivnost studiranja
Stvaranje dugoročne osnove za razvoj naučno-istraživačkog kadra u oblasti geodezije u Srbiji

Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda istakao je da očekuje da veliki broj studenata ovog fakulteta po završetku studija se zapošljava u Republičkom geodetskom zavodu i da bi studijski programi morali da uzmu u obzir potrebe RGZ-a za stručnjacima različitih profila.

Saradnja ove dve institucije predstavlja bitan uslov za brži i kvalitetniji razvoj geodetske delatnosti u Srbiji.

Danas veliki broj nekadašnjih studenata Građevinskog fakulteta, odseka za geodeziju radi u Republičkom geodetskom zavodu.

Sastanak je pokazao veliku želju obe institucije da se saradnja unapredi na obostrano zadovoljstvo.

Leave a Reply