Tehno - Nauka

Saradnja srpskih firmi sa CERN-om

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredna komora Srbije (PKS), organizovali su, uz podršku Komisije za saradnju sa CERN-om, 17. novembra prezentaciju na kojoj su eksperti CERN-a predstavili ponude i mogućnosti za angažman preduzeća iz Srbije na odgovarajućim projektima.

Već šest decenija od osnivanja, CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) predstavlja najveću i najeminentniju naučnu instituciju u svetu. Pored vodeće uloge u istraživanjima u fizici visokih energija (kao i u nekim drugim disciplinama fizike), CERN predstavlja jednu od najboljih institucija za razvoj i direktnu primenu najnovijih tehnologija u oblasti: mikroelektronike, materijala, inženjerstva, superprovodnosti, akeceleratorske tehnologije, kompjuterske tehnike (software i hardware) i informatike. Veoma značajan deo osnovnih i primenjenih istraživanja zauzimaju istraživanja u oblasti hemije, biomedicine i farmacije.

Trenutno, broj naučnika i specijalista angažovanih u ovoj naučnoj organizaciji u predgrađu Ženeve, iznosi: približno 5.000 iz država članica, 2.050 iz država koje imaju posmatrački status i 470 iz ostalih država. Ukupan broj stalno zaposlenih (naučnici, tehnički kadar, manuelni radnici) je nešto manji od 3.000, sličan broj naučnika i specijalista različitog profila vezan je vremenski ograničenim ugovorima sa CERN-om, dok je opet približan broj naučnog i tehničkog kadra prisutan u CERN-u, plaćen od strane država članica, odnosno država koje nisu članice, ali su potpisale sa CERN-om ugovore o naučno- tehnološkoj saradnji. U letnjem periodu, u ovom malom gradu nauke i tehnologije obično se nađe više od 10.000 ljudi.

Uobičajeno je da države članice CERN vraćaju svoju članarinu kroz privatne ili državne kompanije koje se angažuju na raznim poslovima u CERN. Na taj način, pored značajnog finansijskog efekta, odgovarajuće kompanije usavršavaju svoje kadrove i mlade stručnjake, a oni s druge strane po povratku u svoje matične institucije prenose razvijene tehnologije, znanje i iskustvo koje su stekli radeći u CERN. Nije potrebno da se naglasi da je tim kompanijama pri svakom sledećem angažmanu u inostranstvu ili u zemlji, a posebno u CERN, praktično otvoren put posle uspešno završenog posla u CERN.

Prisutnim predstavnicima srpskih preduzeća, obrazovnih i istraživačkih institucija prezentacije su predstavili Dr Anders Unervik , rukovodilac odeljenja za projektnu i industrijsku saradnju, Dr Giovanni Anelli, rukovodilac odeljenja za transfer tehnologije i Ingrid Haug, rukovodilac odeljenja za saradnju u obrazovanju kadrova i razmeni studenata.

Poznato je da je bivša Jugoslavija bila među dvanaest evropskih država koje su osnovale CERN. Konvenciju o osnivanju potpisale su 29. septembra 1954. godine Belgija, Velika Britanija, Danska, Francuska, Grčka, Holandija, Zapadna Nemačka, Italija, FNR Jugoslavija, Norveška, Švajcarska i Švedska. Naša zemlja je podnela zahtev za povlačenje iz CERN-a 19.12.1961. godine obrazlažući taj korak ekonomskim razlozima. Od 1. Januara 1962. njeno članstvo je prestalo i tada joj je istovremeno dodeljen posmatrački status. Mnoge analize su kasnije pokazale da odluka o povlačenju iz CERN-a ne samo da je doprinela drastičnom padu kvantiteta i kvaliteta naučnih istraživanja, već je nanela nenadoknadivu štetu i ukupnom tehnološkom i industrijskom napretku, kako celoj ondašnjoj državi, tako i Srbiji.

Srbija je 10. januara 2012. potpisala Ugovor sa CERN-om o pridruženom članstvu, a u martu 2012. godine, posle ratifikacije tog Ugovora u parlamentu, Srbija je zvanično postala pridruženi član CERN-a na putu ka punopravnom članstvu. Ovaj period pridruženog članstva traje pet godina, a onda će Savet CERN-a odlučiti o prijemu Srbije kao punopravnog člana 2017. godine. Trenutno, nekoliko država se nalazi u pregovorima i čekaju na prijem u članstvo CERN-a, a najbliže su: Kipar, Ukrajina, Slovenija i Hrvatska, dok su Brazil, Pakistan, Turska i Indija aplicirale za pridruženo članstvo. Do trenutka prijema u punopravno članstvo, naša država uživa sve privilegije punopravnog članstva, kao i stalne članice CERN-a, osim što plaćamo umanjenu članarinu.

Leave a Reply