EcoStruxure
Tehno - Nauka

Schneider Electric EcoStruxure – rešenje za inteligentno upravljanje energijom

Savremen način života i prekomerna upotreba električnih aparata (mobilni telefoni, televizori, muzički uređaji, kompjuteri…) dovode do toga da se potražnja za električnom energijom povećava brže od snabdevanja, a to znači da su nam za dobru održivost potrebni efikasnija proizvodnja, isporuka i potrošnja energije.

Kompanija Schneider Electric, stvorila je EcoStruxure rešenje za poboljšanje efikasnosti u energetskom ciklusu korišćenjem inteligentnog upravljanja energijom. Pristup kompanije temelji se na objedinjavanju digitalne inteligencije sa proizvodima, tehnologijama i stručnim znanjima. Kompanija nudi rešenje od elektrane do utičnice (Power Plant to Plug) kako bi korisnicima omogućila da brzo uvide značajna poboljšanja koja efikasno korišćenje energije donosi kad su u pitanju troškovi, sigurnost i zaštita okoline. Sa svojim sistemom za aktivno upravljanje energijom EcoStruxure, uspešno je savladala jedan od najvećih izazova na tržištu i ponudila platformu koja omogućava stvaranje integrisanih sistema.

EcoStruxure je integririsano rešenje kompanije Schneider Electric – niz dokazano efikasnih hardverskih i programskih rešenja za dizajn i upravljanje energetskim sistemima. Ovaj sistem koristi programske pakete za merenje, kontrolu, obradu i grafički prikaz podataka o potrošnji energije sa svih komponenata unutar arhitekture sistema.

EcoStruxurehttp://www.personalmag.rs/wp-content/uploads/2013/08/EcoStruxure.gif

Schneider Electric rešenje za inteligentno upravljanje energijom integrisan je pristup utemeljen na tehnološkoj stručnosti kao i rešenjima koja su vodeća na tržištu. Ponuda se sastoji od linije međusobno povezanih proizvoda, sistema i usluga, koji objedinjeni u različita programska rešenja kupcima pomažu da uvek budu povezani i da bezbrižno i bez prekida koriste električnu energiju. Sa svojom poslovnom ponudom, kompanija nudi rešenja za sve izazove 21. veka koji traže proizvodnju više energije i njeno korišćenje na efikasniji način.

Leave a Reply