Tehno - Nauka

Severni morski put u perspektivi alternativa Sueckom kanalu

Severni morski put između Evropskog dela Rusije i Dalekog istoka može da postane u perspektivi alternativa Sueckom kanalu. Posebno je privlačna ova transportna arterija upravo sada: artički ledovi se tope i stvaraju koridore povoljne za plovidbu tankera. Uz to Rusija može uz njegovu pomož da realizuje nove arktičke projekte, između ostalog, osvajanje Grebena Lomonosova.

Alternativa Severnom moruskomputu su Suecki i Panamski kanal. Ipak alternative su neravnopravne: rastojanje od Murmanska do japanske luke Jokohama preko Sueckog kanala iznosi skoro 13 hiljada nautičkih milja, a preko Severnog morskog puta svega 5770. Uz to, ruski plovidbeni koridor nema problem sa piratima. Severni morski put je perspektivni izvor prihoda za Rusiju, ističe polarni istraživač, zamenik šefa odeljenja glaceologije Geografskog instituta RAN Nikolaj Osokin.

Snabdevanje severnih teritorija, prevoz na Daleki istok u značajnoj meri može da se vrši po Severnom morskom putu. Značajni deo profita od tog puta ostvarivao bi se na račun tranzita zapadnih brodova u Aziju, ili, naprotiv, azijskih u Evropu, zato što takav put u velikoj meri smanjuje rastojanje između Istoka i Zapada – skoro dvostruko kraće ispada putovanje preko Severnog morskog puta nego ono preko Sueckog kanala. I mogućnosti kanala, između ostalog, takođe nisu neograničene. Po prognozama, zbog smanjenja količine ledova u Severnom Ledenom okeanu, sve dostpuniji će biti ovaj najkraći put iz Evrope u Aziju.

Najtraženiji Severni morski put može da postane kod izvoznika tečnog prirodnog gasa sa poluostrva Jamal. Tamo je planirano da se vadi gas na Južno-tambejskom nalazištu. Preduzeće će pokrenuti polovinu kapaciteta za 4 godine. Korišćenje Severnog morskog puta osetno će uvećati njegovu profitabilnost na račun smanjenja troškova za prevoz do naručioca. Za razradu nalazišta Jamal sada se stvara sva potrebna infrastruktura, kaže glavni urednik izdavačke kuše Pomorske vesti Rusije Anatolij Kuznjecov.

Gradi se specijalna luka koja će imati mogućnost da prima arktičke brodove, koji se takođe grade. Biće ih napravljeno oko 30 za prevoz gasa za naše projekte s tečnim gasom u vrednosti od otprilike 11 milijardi dolara. To je veliki obim, zato što samo projekat Jamal-SPG zahteva 16 tankera, a oni su vrlo skupi. Ovi tankeri će se praviti i za kompanije Rosnjeft i za Gasprom.

Iz nove luke Sabeta na Jamalu tečni gas će se isporučivati, između ostalog, na istok, u region Pacifičkog prstena. Pored toga, ove jeseni Rusija će ponovo predati prijave UN za priznanje Grebena Lomonosova za deo njenog šelfa. Ako je odobre, Rusija će moći da vrši geološka istraživanja nalazišta na još milion kvadratnih kilometara. Obimi eksploatacije nafte i gasa u regionu Grebena čine do 25% od ukupnih svetskih rezervi – to je više od 5 milijardi tona. Pored Rusije, na dobijanje prava da razrađuju šelf pretenduju takođe Kanada, Švedska, Norveška, Island, Finska i Danska.

Leave a Reply