Tehno - Nauka

Siemens – odredjivanje smera za proizvodnju budućnosti

Napredak tehnologije, infrastrukture i poslovnih modela stalno postavlja nove izazove za sve nas i otvara pitanja šta će nam budućnost doneti i na koji način možemo da održimo prednost u globalnoj konkurenciji.

, Simens će predstaviti rešenja koja integrišu sve faze lanca vrednosti u proizvodnoj industriji, koje upravljaju infrastrukturom u gradovima na inteligentan i dobro promišljen način, i utiru put ka održivom snabdevanju energijom. Na ovogodišnjem sajmu u Hanoveru, Simens će pokazati kako tehnologije orijentisane ka budućnosti mogu dovesti do napretka u automatizaciji, elektrifikaciji i digitalizaciji povezivanjem podataka, softvera i industrijskog hardvera. Simens prezentacija na sajmu u Hanoveru fokusirana je na uspostavljanje pravog tehnološkog kursa za proizvodnju budućnosti.

“Unapređenje digitalizacije,umrežavanje i konvergencija koji se odvijaju između virtuelnog i realnog sveta presudni su pokretači za proizvođačku industriju. Kompanije se sve više okreću inovativnim i integrisanim tehnologijama u pokušaju da ojačaju svoju konkurentsku poziciju”, rekao je Anton S. Huber, direktor divizije Simens Industrija Automatizacija, na konferenciji za novinare uoči ovogodišnjeg sajma u Hanoveru.

siemens
Pored novih proizvoda za svoje Integrisane pogonske sisteme (IDS) i portfolio Potpuno integrisana automatizacija (TIA), kompanija će takođe predstaviti svoje nove “Usluge vođene podacima” bazirane na prikupljanju, analizi i evaluaciji proizvodnih podataka. Pod parolom “Uradi pravu stvar”, Simens štand omogućiće pregled svog portfolia svim klijentima iz raznih sfera industrije. Njegov integrisani pristup modernoj industrijskoj proizvodnji ogleda se u postavci štanda, koja pokriva čitav razvoj proizvoda i proces proizvodnje u pet faza od dizajna, planiranja i inženjeringa do izvršenja i usluga, svaka sa sopstvenom namenski istaknutom izložbom koja predstavlja niz novih proizvoda i rešenja. U isturenom delu štanda pod nazivom “Forum budućnosti” Simens će prezentovati istraživačke teme iz svih oblasti delatnosti kompanije, istovremeno nudeći posetiocima uvid u budućnost.
“Sve veći obim i složenost procesa automatizacije dovešće do naglog rasta budućih troškova inženjeringa. Koristeći TIA portal, korisnici mogu stalno smanjivati ove troškove kroz uvođenje doslednog održavanja podataka i intuitivnog navođenja korisnika. Softverska podrška inženjering procesa ostaje jedna od najvažnijih poluga produktivnosti za industriju”, ističe Huber. “Sa TIA portalom, korisnici su u mogućnosti da pretvore povećanja produktivnosti ostvarena dodatnom automatizacijom u opipljiv odnos troškovi – korist”.
U okviru svog koncepta “Integrisani pogonski sistemi” (IDS), koji je predstavljen prvi put na prošlogodišnjem sajmu u Hanoveru, Simens prezentuje nove komponente, kao što je njegov Sinamics G110M regulator frekvencija, koji sa Simogear motorima postiže maksimalnu efikasnost u primeni. “Naš pristup integrisanog pogonskog sistema, optimizovanog za svaku primenu, nudi opipljivu korist za naše klijente u širokom spektru različitih industrija. Inženjeringom pogonskog sistema u TIA portalu, na primer, naši klijenti mogu da smanje vreme razvoja za 30 odsto. Besprekorna integracija povećava dostupnost aplikacija i postrojenja do čak 99 odsto, a istovremeno dovodi do uštede kod troškova održavanja i do 15 odsto”, rekao je Ralf-Michael Franke, generalni direktor Simens divizije Pogonske tehnologije.
Simens je takođe proširio svoju ponudu onoga što naziva “Usluge vođene podacima”, kao što je kontinuirano prikupljanje i analiza procesnih i proizvodnih podataka u realnom vremenu. Ovo omogućava da se budući razvoj događaja izračuna i izvedu ispravne odluke za proizvodnju. Kroz selektivno prikupljanje podataka i njihovu smislenu analizu, ponuđene usluge, kao što je “Analitika energije”, omogućiće opipljive uštede energije. Prikupljanje i analiza relevantnih podataka omogućavaju korisnicima da brzo reaguju na habanje materijala i druge faktore koji utiču na prekid, planiranim preventivnim radom na održavanju, čime se sprečavaju skupi neplanirani zastoji proizvodnje i velika šteta. Treća oblast fokusa su integrisana rešenja u oblasti Usluga industrijske bezbednosti, koja pomažu u zaštiti opštih informacija i tehnologija industrijskih postrojenja od sajber napada iz eksternih izvora, kao i od internih grešaka.
“Simens između ostalog na izložbi u Hanoveru ističe novi kompaktni prekidač u oblikovanom kućištu serije 3VA, za distribuciju energije niskog napona. Prekidači u oblikovanom kućištu su među najvažnijim zaštitnim komponentama sistema za distribuciju niskonaponske energije, sa više od procenjenih 30 miliona instalacija svake godine u velikom broju različitih tehničkih okruženja. Ovi uređaji preuzimaju sve veći broj operativno relevantnih zadataka, kao što je prikupljanje energetskih podataka.

Pod parolom “Uraditi pravu stvar”, Simens štand veličine 3.500 kvadratnih metara, u Hali 9, omogućiće sveobuhvatan pregled svog proizvodnog portfolia industrijskim klijentima. Integralni pristup pokriva ceo spektar razvoja proizvoda i procesa proizvodnje koje zahteva moderni industrijski proizvođač. Uz pet faza dizajna, planiranja, inženjeringa, izvršenja i usluga, Simens će posetiocima u Hanoveru prezentovati niz novih proizvoda i rešenja.
Simens na sajmu Hannover Messe 2014: www.siemens.com/hannovermesse

Leave a Reply