Tehno - Nauka

Sinergija visokog obrazovanja i tehnologije

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić obratio se na otvaranju “Dunavske rektorske konferencije” koja se ove godine od 5. do 7. novembra pod nazivom „Digitalna kultura – Sinergija između visokog obrazovanja i digitalne tehnologije“ održava na Univerzitetu u Beogradu.

Radi se o izuzetno važnom regionalnom događaju koji okuplja značajne ličnosti iz sveta obrazovanja i tehnologija – rektore univerziteta, profesore, kao i predstavnike drugih organizacija uključenih u ova pitanja. Neke od oblasti o kojima se diskutuje su digitalna agenda univerziteta, e-učenje, izazovi u poštovanju autorskih prava u e-obrazovanju, program Horizont 2020 u Dunavskom regionu i druge.

drc
„Najveći izazov s kojim se suočavamo u ovom trenutku je: kako da živimo u svetu obilja informacija i onoga što samo liči na informaciju, a to nije. Kako da steknemo veštinu da ih razlikujemo. To je posao upravo univerziteta“, naveo je ministar Verbić obraćajući se učesnicima na otvaranju konferencije. „Znanje nije nešto što univerzitet treba da prodaje, već ono treba da nas okružuje. Nama su potrebni brojni višejezični besplatni onlajn kursevi u Dunavskoj regiji. Potrebno nam je besplatno znanje. Oni koji su u to prvi ušli, nisu osiromašili, naprotiv. Postali su privlačniji“, dodao je ministar Verbić.

Leave a Reply