Tehno - Nauka

Skener “Spartan-300” pronalazi tražene u masi

Ruski naučnici su predstavili aparat koji pronađe sumnjiva lica u masi. „Spartan-300“ skenira lica i deli ih na dve grupe: lice u normalnom stanju i lice u „izmenjenom psiho-emocionalnom stanju“. Autori ovog sistema kažu da su mu sposobnosti velike i garantovano smanjuje uticaj ljudskog faktora.

Izum koristi bazu podataka facijalnih ekspresija Pola Ekmana, poznatog američkog psihologa, stručnjaka u oblasti psihologije emocija i otkrivanja laži.

Leave a Reply