Tehno - Nauka

Skup privrednika i naučnika SPIN 11

Operacioni menadžment je Srbiji potreban na makro nivou, za implementaciju brojnih strategija razvoja do 2020, rekla je Vidosava Džagić, potpredsednica PKS na Skupu privrednika i naučnika

„Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011- 2020“ tema je ovogodišnjeg osmog Skupa privrednika i naučnika SPIN `11, koji su organizovaliCentar za operacioni menadžment Fakulteta organizacionih nauka(FON)Univerziteta u Beogradu i Privredna komora Srbije. Na fakultetu nastojimo da pratimo trendove i da pomirimo teoretska znanja sa praktičnom primenom tih znanja, rekao je na otvaranju skupa Siniša Vlajić, prodekan za naučnoistraživački rad FON.

U ime suorganizatora govorila je potpredsednica PKS Vidosava Džagić, ističući da izazovi nove dekade pred Srbiju stavljaju izazov promene privredne strukture i povećanja industrijalizacije i izvozno orijentisane privrede. Novi model razvoja, sadržan u Strategiji industrijskog razvoja do 2020. bazira se na reformi obrazovanja, tehnološkom razvoju, istraživanju i razvoju informacionih tehnologija, istakla je Vidosava Džagić. Operacioni menadžment u Srbiji funkcioniše samo na mikro nivou, kod uspešnih velikih kompanija sa aspekta reinženjeringa procesa, ali bi trebalo da bude primenjivan i na nivou cele zemlje, u implementaciji donetih strategija, istakla je Džagić.

Dvodnevni skup je otvorio profesor Konstantin Kostić, predsednik Organizacionog odbora SPIN `11, a potom je Anatolij Pomorcev iz sektora za političko-ekonomsku analitiku NIS-a, govorio o novim kadrovskim potrebama energetskih kompanija, ističući da je nesmetani pristup energentima uslov stabilnosti države. Prvi način uspostavljanja te stabilnosti je uzajamna saradnja države donora i države primaoca energenata, zasnovana na bilateralnim i multilateralnim sporazumima, a drugi je efikasan menadžment energentima unutar zemlje. Era fosilnih goriva je blizu kraja, rekao je Pomorcev, a dolazi era zelene energetike, bazirana na obnovljivim izvorima energije. Prema planu razvoja do 2020. godine, 55 odsto utroška energije Evropske unije dolaziće iz obnovljivih izvora energije. Srbija je jedina država u regionu koja poseduje sve prirodne predispozicije za korišćenje vetra, solarne, geotermalne energije i malih hidrocentrala. Zelena energija je tačka rasta NIS-a i celokupne privrede Srbije, rekao je Pomorcev, i istakao da su uslovi da se to realizuje odgovarajuća regulativa i odgovarajući kadrovi.

Oulozi operacionog menadžmenta u industriji Velike Britanije govorio je Kulvant Pauer, profesor sa Univerziteta u Notingemu.

Drugog dana Skupa privrednika i naučnika, 2. novembra, biće prezentovani recenzirani naučni i stručni radovi, a eminentni naučni radnici i stručnjaci iz preduzeća imaće priliku da predstave rezultate svojih istraživanja i rada na polju rešavanja konkretnih problema iz prakse operacionih menadžera.

Leave a Reply