IT · Tehno - Nauka

Snažni MRI skener za istraživanje raka

Jedan od najjačih skenera na bazi magnetne rezonance (MRI skener) počeće sa radom u avgustu u Nemačkom centru za istraživanje raka u Heidelbergu (DKFZ). Srce ovog uređaja je superprovodni magnet težine 32 tone, koji je nedavno postavljen u zgradi specijalno podignutoj za ovu namenu nakon dopremanja ovog dela iz Oxforda u Engleskoj.

Trenutno se uređaj kompletira dodatnim komponentama, uključujući i sistem hlađenja sa helijumom koji snižava temperaturu elektromagneta na minus 269ºC.

Namotaj magneta ima dužinu od nekoliko stotina kilometara, a struja kroz njega protiče bez gubitaka, stvarajući magnetno polje jačine sedam tesla, što je oko 140 000 puta veće od zemljinog magnetnog polja. MRI skeneri u bolnicama ili u radiološkoj praksi dostižu jačinu od najviše tri tesle.

Lekari u Heidelbergu nadaju se da će im veća jačina polja pomoći da steknu nove uvide u poreklo raka. Do sada su se na slikama unutrašnjosti tela videle samo strukture koje su veće od jednog milimetra, dok novi sistem omogućava da se vide mnogo sitniji detalji. Međutim, istraživači imaju veće ciljeve od bolje rezolucije i jačeg kontrasta. Ostale prednosti koje pruža veća jačina polja jesu mnogo kraće vreme skeniranja i mogućnost identifikacije hemijskog sastava tkiva, kao i direktno posmatranje metaboličkih procesa, a time i rasta tumora. Ovo može da bude presudno za lečenje pacijenata koji boluju od raka i može dodatno da proširi spektar raspoloživih medicinskih mogućnosti.

Sa MRI skenerom u Heidelbergu, Siemens jača svoju vodeću poziciju na svetskom tržištu. Od približno 30 uređaja jačine sedam tesla, koje su trenutno instalirani širom sveta, više od polovine potiče iz Siemens-a. Pored novih uvida za istraživanje raka, strateški savez sa Nemačkim centrom za istraživanje raka trebalo bi da pomogne da se podstakne razvoj ostalih MRI skenera i da se obogate dijagnostičke metode u bolnicama.

Tehnički izazovi bili su veliki ne samo za inženjere u Siemens-ovom medicinskom centru u Erlangenu. Arhitekte iz firme Heinle, Wischer i Partner, takođe su preuzele težak zadatak: sobu za tretmane obložili su sa 230 tona teških gvozdenih ploča koje služe kao zaštita od jakog magnetnog polja. Zgrada je impresivna i sa spoljašnje strane. Okružena je zastorom od metalnih rebara koja se šire kao metalni opiljci u magnetnom polju.

Leave a Reply