Tehno - Nauka

Spašen komunikacioni satelit “Jamal-402”

Završena je spasilačka operacija komunikacionog satelita “Jamal-402”, koji se, u noći 8. na 9. decembra, nije uspeo normalno vinuti u orbitu usled problema na gornjoj fazi. Satelit je ušao orbitu iz četvrtog pokušaja. Procenjuje se da su operacije izazvane nepravilnim radom bustera, smanjile životni vek satelita za 4 godine – sa 15 na 11 godina.

“Jamal-402” će biti korišćen za potrebe Rusije, Evrope, Bliskog istoka i Severne Afrike.

Leave a Reply