Relax · Tehno - Nauka · Zanimljivosti

Spirit pronašao dokaze vode na Marsu

Snimci rovera Spirit

Marsov rover Spirit pronašao je nove dokaze koju ukazuju na to na je na crvenoj planeti nekada bilo vode. Kvar na jednom od točkova rovera slučajno je uticao na otkrivanje belog minerala tik ispod površinskog sloja.

Kada su naučnici koji prate kretanej Spirita videli bele tragove, odmah su ih skenirali instrumentom radio-spektrometrom i otkrili da 90% belog praha sadrži silikon-dioksid. A pošto postoje samo dva načina za taloženje silik-dioksida koja oba podrazumevaju prisustvo vode, gotovo je nepobitno utvrđeno da je na Marsu nekada bilo vode.

Leave a Reply