LG_logo
Tehno - Nauka

Srbija postala deo mreže ovlašćenih servisnih centara za VRF sisteme kompanije LG

LG stvorio mrežu servisnih centara u šest zemalja regiona kako bi obezbedio što efikasniju, bezbedniju i dugovečniju upotrebu VRF sistema

Kompanija LG Electronics otvorila je mrežu centara za ovlašćeni servis, instalaciju i održavanje svojih Multi-V VRF sistema, uređaja sa promenjivim protokom rashladnog fluida koji su ugrađeni u velike investicione projekte. Od sada, kompanija LG priznavaće garanciju isključivo ako se ove toplotne pumpe budu ugrađivale i održavale od strane tehničara ovlašćenih partnera.  Mreža od šest zemalja centralno-istočne Evrope, uključujući i Srbiju, stvorena je kako bi se obezbedilo što duže i bezbednije korišćenje Multi-V sistema u budućnosti.

LG_logo

U okviru velikih investionih projekata poput tržnih centara i poslovnih zgrada, VRF uređaji sa promenjivim protokom rashladnog fluida igraju važnu ulogu u okviru HVAC sistema koji u objektima omogućavaju grejanje, hlađenje i ventilaciju. Kako bi se obezbedio pouzdan i dugoročan rad, ovi sistemi zahtevaju adekvatnu ugradnju i stručne usluge održavanja. Upravo zbog toga, kompanija LG Electronics je stvorila mrežu autorizovanih servisnih centara u okviru šest zemalja regiona: Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Crne Gore i Srbije.

 

„Kako bi bili uspešni na tržištu i zadovoljili korisnike, moramo obezbediti pouzdano održavanje i podršku za naše proizvode koristeći najsavremeniju tehnologiju i upravo smo zbog toga smo odlučili da pokrenemo mrežu servisnih centara. Naša očekivanja od mreže su da uz pomoć profesionalaca obučenih od strane kompanije LG, naši VRF sistemi funkcionišu bez ikakvih smetnji u što dužem periodu,” objasnio je Jae Won Yu, direktor poslovne jedinice za klimatizaciju i energetska rešenja kompanije LG Electronics Magyar Kft.

 

Glavna zamisao mreže je osiguranje kvaliteta, obzirom da kompanija LG pruža garanciju samo na sisteme čija je ugradnja i testiranje izvršeno od strane tehničara kompanije LG ili njeniih ovlašćenih partnera. Fizička instalacija može biti sprovedena od strane drugih kompanija, međutim samo pokretanje sistema koje potpada pod garanciju, kao i održavanje sistema tokom eksploatacije mora biti obavljeno od strane profesionalaca ovlašćenih od strane kompanije LG. Instalacija i pokretanje Multi-V sistema mora zadovoljavati najviše standarde, dok ceo proces mora biti sproveden uz nadzor od početka do kraja. Tehnička predaja sistema moguća je isključivo nakon testiranja kako bi se osigurao maksimalni učinak.

 

Kroz proceduru stroge evaluacije, kompanija LG odabrala je kompanije koje poseduju potrebnu infrastrukturu za obavljanje ovih zadatka. Nakon odabira partnerskih kompanija, njihovi predstavnici su učestvovali u trodnevnom intenzivnom treningu u okviru LG AC Akademije. Nakon položenih testova, predstavnicima ovih kompanija su uručene partnerske isprave, servisne uniforme i po dva seta LG MV softvera za dijagnostiku i proveru parametara sistema. Na ovaj način, Srbija je zvanično postala deo mreže ovlašćenih servisa za instalaciju i održavanje VRF sistema.

Leave a Reply