Tehno - Nauka

Srpske kompanije u projektima CERN-a

Predstavnici CERN-a, Privredne komore Srbije (PKS) i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja razmotrili su mogućnosti većeg angažovanja srpskih firmi u projektima i javnim nabavkama koje organizuje Evropska organizacija za nuklearna istraživanja.

Na sastanku održanom 10. septembra u Privrednoj komori Srbije, dogovoreno je da PKS, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pozove srpske kompanije da prate mogućnosti koje se otvaraju u procesu javnih nabavki koje sprovodi CERN, radi aktivnijeg učešća. Podaci o javnim nabavkama, uslovima i načinu učešća ažuriraju se dnevno i dostupni su na sajtu te institucije (www.cern.ch).

PKS će se u narednom periodu angažovati da u što većoj meri uključi srpsku privredu da na najbolji način iskoristi raspoložive mogućnosti, ukazao je Mihailo Vesović, potpredsednik PKS. Ciljna grupa su posebno mala i srednja preduzeća, koja imaju potencijal za realizaciju visokotehnoloških inovativnih projekata, kao i projekata manje vrednosti, pre svega, u oblasti metalske i elektroindustrije.

Pored uključivanja privrednika, razmotrene su i mogućnosti angažovanja i stručnog usavršavanja eksperata i inženjera.

Privredna komora Srbije formiraće tim za koordinaciju ovih aktivnosti sa Ministarstvom i CERN-om. Na svom portalu, PKS će redovni informisati svoje članice o javnim nabavkama CERN-a, istaknuto je na sastanku, a najavljen je i dolazak eksperata koji će u direktnim razgovorima sa privrednicima objasniti način konkurisanja i učešća u projektima.

Pojedine srpske firme u oblasti metalske industrije i ranije su učestvovale u projektima CERN-a, ukazano je na sastanku kojem su pored državnog sekretara Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije dr Aleksandra Belića i Mihaila Vesovića, potpredsednika Privredne komore Srbije, prisustvovali i dr Serđo Bertoluči, direktor Odeljenja za istraživanja i računarstvo CERN-a, dr Emanuel Cemelis, rukovodilac CERN-ovog Odeljenja za međunarodne odnose, prof. dr Petar Adžić, predsednik Komisije za saradnju sa CERN-om i drugi.

Leave a Reply