Tehno - Nauka

Srpski naučnici tokom prethodne godine objavili 872 knjige

Načnoistraživačke organizacije u Srbiji tokom 2012. godine objavile su ukupno 872 izdanja. Sve ove knjige, monografije i stručne publikacije će biti predstavljene na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga, na štandu Centra za promociju nauke.

Ove naučne publikacije objavila su ukupno 102 izdavača, a među njima su najbrojnije institucije iz oblasti društvenih i humanističkih nauka koje tradicionalno objave najviše izdanja svake godine.

Naučnoistraživačke organizacije koje su ove godine objavile najviše knjiga su Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu sa 55 i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu sa 35 izdanja, zatim Institut za političke studije sa 29 i Učiteljski fakultet iz Beograda sa 28 izdanja. Pored toga, Zadužbina Andrejević, specijalizovana za izdavanje naučnih dela, doktorskih, master, kao i drugih radova iz sfere nauke i obrazovanja, izdala je više od 100 publikacija.

Naučna izdanja iz 2012. godine kategorisana su u ukupno 12 oblasti: biotehničke, društvene, medicinske, prirodno-matematičke, tehničko-tehnološke i humanističke nauke, zatim izdavaštvo univerziteta, Srpske akademije nauka i umetnosti, izdanja stručnih društava, Zadužbine Andrejević, Zavoda za intelektualnu svojinu, kao i publikacije Centra za promociju nauke, sa ukupno sedam novih izdanja.

Sva ona će tokom trajanja Sajma knjiga u Beogradu, koji se održava od 21. do 28. oktobra, biti predstavljene na štandu Centra za promociju nauke u Hali 2 Beogradskog sajma. Na ovom štandu koji svojim modernim dizajnom simbolizuje informatički oblak, Centar za promociju nauke organizuje i bogat tribinski i predavački program.

Leave a Reply