Tehno - Nauka

Strujom do boljih matematičkih veština?

Svaka peta osoba u svetu ima problema sa brojevima. Naučnivi istražuju načine stimulisanja mozga kako bi mu poboljšali sposobost razumevanja i rada sa brojevim. Oko 20 posto ljudi u svetu – procenjuje se – ima problema sa brojevima. Znači, svaka peta osoba pati od neke vrste “numeričkog invaliditeta”. Naučnici u Britaniji istražuju načine stimulisanja mozga kako bi mu poboljšali sposobost razumevanja i rada sa brojevima.

Ako pogledate dva broja – recimo, sedam i dva – većina nas na prvi pogled zna, gotovo instinktivno, koji je veći. Naučnici sa univerziteta Oxford, kojima je na čelu Roi Cohen Kadosh, pokušavaju shvatiti šta se zbiva u mozgu kad radimo sa brojevima.

U najnovijem iz niza članaka koji izveštavaju o njihovim istraživanjima, Cohen Kadosh opisuje na koji način električna stimulacija mozga može uticati na proces rada sa brojevima: “Želeli smo videti hoće li, kad ljudima damo nove brojevne podatke da nauče – dakle, da nauče novi numerički sistem! – stimulacija njihovog mozga poboljšati sposobnost učenja i korišćenja novonaučenog materijala.”

Tragajući za odgovorom na to pitanje, naučnici su radili sa malom grupom ispitanika – njih samo 15 -, podeljenih u grupe. Neki su primali malu dozu električne struje usmerene na deo mozga posvećen matematičkim zadacima. Ne dovoljno da to osete kao električni šok, nego samo kao blago treperenje. Drugi su primili lažni, placebo tretman. Potom su bili podvrgnuti testiranju za ocenu njihove veštine rada sa brojevima, koristeći izmišljene simbole umesto pravih brojeva.
Neki od onih ispitanika koji su primili stimulaciju električnom strujom pokazali su znatno bolje rezultate na testiranju. Drugi su imali gore rezultate, u zavisnosti od toga kako je bila primenjena struja.

Cohen Kadosh kaže da, kako izgleda, električna struja utiče na hemiju mozga na način koji ćelije mozga čini plastičnijima, dakle sposobnijima za adaptaciju: “To je ono što, na kraju krajeva, želimo postići u slučajevima kad ljudi imaju problema sa učenjem i korišćenjem brojeva.” Ovakva vrsta stimulacije može uticati ne samo na numeričke sposobnosti, nego i šire. Cohen Kadosh kaže da drugi naučnici istražuju kako bi ona mogla ublažiti bol ili pomoći u povratu govora nakon moždanog udara.

Premda se radi tek o laboratorijskim nalazima, već sad se vidi da su učinci šest 20-minutnih stimulacija dugotrajni, trajući najmanje šest meseci. Cohen Kadosh i njegova ekipa u procesu su patentiranja procesa koji bi jednog dana, kaže on, mogao biti korićten za obnovu sposobnost izgubljenih zbog bolesti … ili, možda, samo pomoći nekom budućem studentu tehničkih fakulteta da poboljša svoje matematičke veštine. (voa)

Leave a Reply