Tehno - Nauka

Sunce u “on-lajn” režimu

Ruski naučnici su dobili pristup podacima sunčane opservatorije SDO (NASA). Centar podataka SDO osnovan je u Institutu fizike „Lebedev“ RAN. Posle preuranjenog prestanka s radom sunčane opservatorije „Koronas-Foton“ krajem 2009.g. Rusija nema sopstvene satelite za posmatranje Sunca i sledeći projekat u ovoj oblasti „Interheliosonda“ će verovatno biti realizovan tek posle 2015.g.

Projekat NASA (Solar Dynamics Observatory, „Opservatorija sunčane dinamike“) radi na geosinhronoj orbiti od februara 2010.g. Zadatak naučnog kompleksa od tri uređaja, koji je montiran na aparat, bilo je skoro neprekidno posmatranje Sunca u širokom dijapazonu dužine talasa. Praktično, monitoring promena koje se dešavaju s našom zvezdom (po tome je projekat i dobio ime).

Sporazum o saradnji u oblasti heliofizike Ruska kosmička agencija i NASA su potpisali u aprilu 2011.g. U skladu s njim Roskosmos se obavezao da preda NASA arhivu podataka koje je dobila ruska sunčana opservatorija « Koronas-Foton» radeći od januara do decembra 2009.g. U zamenu za to NASA je trebalo da omogući ruskim stručnjacima pristup informacijama SDO u režimu realnog vremena.

«Koronas-Foton» je na orbiti radio manje od godinu dana – krajem 2009. godine opservatorija je prestala s radom zbog kvara u sistemu energonapajanja. To je treći aparat u seriji sunčanih opservatorija «Koronas» i do danas je poslednji ruski kosmički projekat posvećen proučavanju Sunca. Planirano je da radi u periodu od izlaska Sunca iz dugotrajnog minimuma aktivnosti. Međutim, u stvarnosti se desilo da je aparat prikupio podatke samo o minimumu. Ova arhiva je predata NASA pre oko pola godine, prenosi Sergej Bogačov, naučni saradnik laboratorije za rengdensku atronomiju Sunca FIAN.

U razmenu za ove podatke saradnici FIAN su dobili mogućnost pristupa svim podacima opservatorije SDO bez prethodnog zahteva u režimu realnog vremena. Osim toga, FIAN treba ne prosto da dobija podatke, već da pomogne u njihovom širenju preko ruskog centra SDO (sajt Ruskog centra – http://sdo.lebedev.ru).

Sporazum agencija predviđa da će se Ruski centar održavati u toku sveg vremena rada opservatorije, odnosno minimum do 2015. godine, a možda i duže ukoliko bude doneta odluka o nastavku misije.

Projekat SDO ulazi u program NASA „Živeti sa zvezdom“ (Living With the Star, LWS). Njegov cilj je proučavanje veza između Sunca i Zemlje, odnosno mehanizama uz pomoć kojih aktivnost Sunca menja situaciju na Zemlji. Kao i njegovu «proširenu» međunarodnu verziju – ILWS, koja uključuje kosmičke aparate različitih zemalja. Deo ILWS je bio i „Koronas-Foton“.

Start sledećeg kosmičkog projekta Rusije, koji ima veze sa sunčanim istraživanjima planiran je za najranije 2015.g. To je kosmički aparat «Interheliosonda», koji ima dva važna zadatka. Prvi je da se približi Suncu na rastojanje od otprilike 40 sunčevih prečnika (oko 27 miliona km). Poređenja radi – Markur je od Sunca u najbližoj tački orbite udaljen otprilike 46 miliona km. Drugi je da «zaviri» u polarne oblasti nebeskog tela (uz pomoć nagiba orbite), što je do sada učinio samo jedan kosmički aparat ULYSSES (NASA). Glavne organizacije u projektu su Institut za proučavanje zemljinog magnetizma, inosfere i širenja radiotalasa «Puškov» RAN i Naučno-proizvodno udruženje «Lavočkin». Danas se projekat nalazi u početnoj fazi eksperimentalno- konstruktorskih radova. Kad je savet Roskosmosa odobrio idejni projekat odlučeno je da se razmotri mogućnost izrade dva aparata za povećanje sigurnosti misije i širenje naučnog programa.

Sledeći sunčani projekat je «Polarno-ekliptička patrola». On predviđa izvođenje dva aparata u orbite, koje se nalaze pod uglom u odnosu na ravan ekliptike kako bi se Sunce posmatralo iz «neobičnih» uglova. Za razliku od «Interheliosonda» aparati će se nalaziti na svega pola puta od Zemlje do Sunca. Međutim, precizni rokovi za realizaciju ove misije se zasad ne znaju.

Prekid u sunčanim i magnetosfernim istraživanja nije karakterističan za ruski kosmički program. Čak su i 90-ih godina u ovoj oblasti radili kosmički aparati projekata INTERBOL i serije «Koronas». Danas je u kosmosu u funkciji praktično samo kompleks uređaja «Plazma-F» u sklopu opservatorije «Spektar-R» i priprema se lansiranje 2014.g. projekta od nekoliko satelita «Rezonans», koji je namenjen proučavanju procesa u magnetnoj sferi Zemlje. Oni takođe ulaze u program ILWS. Međutim, sopstvenih sunčanih opservatorija nema na vidiku u narednim godinama. Zato je sporazum o korišćenju podataka SDO izuzetno zanimljiv.

Leave a Reply