Tehno - Nauka

Sunčevi magnetni polovi će promeniti mesta do kraja godine

Naučnici iz NASA otkrili su da će Sunčevi magnetni polovi promeniti mesta u naredne tri nedelje. Naglašava se da je to normalna pojava, Sunce zamenjuje mesta juga i severa svakih 11 godina.

Promena polova Sunca utiče na magnetno polje Zemlje: dolazi do brojnih magnetnih bura, raste broj pojava polarne svetlosti. Magnetne oluje mogu biti praćene kvarovima u sistemima komunikacije i pogoršavanjem zdravlja ljudi.

sunce-sxc

Istovremeno, ovi poremećaji na Suncu štite Zemlju od opasnih kosmičkih zraka koji se javljaju u galaksiji od eksplozija supernove i drugih svemirskih katastrofa.

Leave a Reply