kineski-voz
Tehno - Nauka

Superbrzi vozovi na modernom putu svile

Superbrzi voz, kojim će od 2014. putnici moći da pređu 1.900 kilometara, od Lanžoa do Urumćija za svega osam sati, znatno će doprineti razvoju trgovine, prenose evropski mediji.

Skraćenje putovanja na nekoliko sati doneće promenu ne samo u načinu putovanja, već i privrednoj strukturi severoistočne Kine. Železnica, nazvana “brzi put svile”, zbog uloge koju će imati u transportu robe i ljudi istorijskom mrežom puteva koja još ima važnu ulogu u trgovini, biće puštena u saobraćaj u oktobru 2014. godine. U antičko doba, taj put je podrazumevao dva meseca jahanja na kamilama.

kineski-voz

Vozovi na staroj pruzi, puštenoj u saobraćaj 1962. godine, putnike iz Lanžoa u Urumći prevoze za 20 časova i dalje će se koristiti, ali uglavnom za teretni saobraćaj. Stara železnica tada će moći da prevozi dva puta više robe nego sada.

Putovanje od Pekinga do Urumćija orugom dugom oko 3.000 kilometara od 2014. godine trajaće manje od jednog dana.

Leave a Reply