Tehno - Nauka

Svečano otvaranje Tempus projekta SIPUS

Svečano otvaranje (kick-off meeting) novog Tempus projekta „Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia – SIPUS” održano Centralnoj zgradi UNS-a.

Projektom koji ima za cilj donošenje nacionalnih i univerzitetskih strategija internacionalizacije nauke i visokog obrazovanja, kao i unapređenje univerzitetskih servisa namenjenih vođenju međunarodnih projekata, rukovodi Univerzitet u Novom Sadu.

sipus
U naredne tri godine, koliko projekat traje, stručni timovi angažovani na projektu će na osnovu dobre prakse evropskih partnera razviti set nacionalnih i institucionalnih predloga za prevazilaženje postojećih pravnih obrazaca i praksi koje onemogućavaju značajnije učešće naših univerziteta u programima mobilnosti studenata, nastavnika i istraživača (ERASMUS+), i istovremeno razvijati kapacitete univerziteta za rukovođenje i partnerstva na istraživačkim projektima (HORIZON 2020).

Tri RAZVOJNA radna paketa čine okosnicu projekta:

RADNI PAKET 1: 
»Razvoj i unapređenje nacionalne legislative u oblasti internacionalizacije«
Vođa radnog paketa: Univerzitet u Gentu, Belgija

RADNI PAKET 2: 
»Unapređenje integrativne funkcije univerziteta putem internacionalizacije nastave, nauke i administrativnih unverzitetskih servisa«
Vođa radnog paketa: Univerzitet u Nišu, Srbija

RADNI PAKET 3: 
»Povećanje institucionalnih kapaciteta za učešće u najznačajnijim međunarodnim programima za razvoj nauke i istraživanja«
Vođa radnog paketa: Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Projekat SIPUS nacionalni je projekat u sklopu Tempus kategorije Strukturne mere. Konzorcijum projekta čini 16 institucija, 11 iz Republike Srbije i 5 iz Evropske unije.

 

Institucija

Zemlja

1.

Univerzitet u Novom Sadu – koordinator

Srbija

2.

Univerzitet u Beogradu

3.

Univerzitet u Nišu

4.

Univerzitet u Kragujevcu

5.

Državni univerzitet u Novom Pazaru

6.

Univerzitet Singidunum

7.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

8.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje

9.

Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj

10.

Naftna industrija Srbije

11.

Balkan Idea Novi Sad

12.

Univerzitet u Gentu

Belgija

13.

Univerzitet u Gracu

Austrija

14.

Univerzitet u Alikanteu

Španija

15.

Univerzitet u Pečuju

Mađarska

16.

WUS Austrija

Austrija

Pogledajte foto galeriju sa otvaranja.

Leave a Reply