Tehno - Nauka

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju

U toku je prijavljivanje učesnika na Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2012. Rok za prijavu na ovogodišnje takmičenje je 15. maj 2012. godine.

Takmičenje je namenjeno svim preduzetnicima (postojećim i potencijalnim), koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Za najbolje timove obezbeđeni su edukacija kroz seriju treninga kao i konsalting, medijska promocija (kako za vreme, tako i nakon takmičenja), kao i početni nagradni fond u iznosu od 5.5 miliona dinara.

Više informacija o takmičenju moguće je pronaći na portalu www.inovacija.org, ili putem mejla [email protected]
Organizatori takmičenja su i ove, kao i prethodnih sedam godina, Ministarstvo prosvete i nauke, Fakultet tehničkih nauka, Privredna komora Srbije i Zavod za intelektualnu svojinu.

Leave a Reply