Tehno - Nauka

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2009

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Fakultetom tehničkih nauka organizuju i ove godine „Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2009.“

Takmičenje se organizuje u cilju razvijanja i širenja preduzetničkog duha u Srbiji u oblasti visokih tehnologija i podsticanja konkurentskog potencijala Srbije.

Preko sajta www.inovacija.org mogu se dobiti informacije o takmičenju i izvršiti registracija učesnika i podneti prijava. Na sajtu se nalaze uputstva za registraciju i podnošenje prijave. Registracija učesnika se obavlja od 1. do 31. marta 2009.

Takmičarske kategorije su: „realizovane inovacije“, „energetska efikasnost“, „inovativna ideja“, „potencijali“ i „inovativna opština“.

Učešće na takmičenju, osim mogućnosti dobijanja finansijske pomoći, u vidu novčanih nagrada, svim takmičarima obezbeđuje i stručnu pomoć u vidu besplatne edukacije kroz treninge ili konsalting zavisno od takmičarske kategorije.

Takmičenje se održava na teritoriji Republike Srbije i Republike Srpske.

Početni fond nagrade iznosi 12 miliona dinara.

Pravo učešća imaju timovi sastavljeni od najmanje 3 člana, koji mogu biti fizička ili pravna lica.

Leave a Reply