Relax · Tehno - Nauka

Tehnika izdvajanja CO2 u termoelektranama

Nova procedura za izdvajanje ugljendioksida, jednog od gasova koji izaziva efekat staklene bašte, omogućiće smanjenje štetnog uticaja konvencionalnih termoelektrana na životnu sredinu. Ključ nove tehnologije leži u specijalno osmišljenom procesu ispiranja otpadnih gasova, koji omogućava da bude odstranjeno do 90 procenata ugljendioksida prisutnog u gasovima nastalim u procesu sagorevanja. Ova obećavajuća tehnologija rezultat je saradnje Siemensa sa energetskom kompanijom E.ON i posvećena je daljem unapređenju elektrana koje za svoj rad koriste fosilna goriva, kako bi bio smanjen njihov štetan uticaj na životnu sredinu.

U procesu proizvodnje električne energije, emituje se skoro 25 procenata ukupne emisije štetnih gasova. Zbog toga je izuzetno važno modernizovati i prilagoditi proces sagorevanja fosilnih goriva, kako bi emisija takvih gasova bila značajno redukovana. Tržišta zemalja u razvoju nude odlične mogućnosti za primenu ovakvih tehnologija. Kina je, na primer, samo u 2006. godini pustila u pogon 174 elektrane na ugalj kapaciteta do 500MW, što praktično znači da je na svaka dva dana otvarana jedna elektrana. Trećina uglja koji se koristi u svetu, upotrebljava se upravo u Kini. U isto vreme, Nemačka planira da izgradi 14 elektrana koje će kao gorivo koristiti različite vrste uglja, a ukupna snaga ovih elektrana biće oko 14GW.

Siemens trenutno razvija proces hemijskog ispiranja ugljendioksida koji ostavlja manje tragova u gasu koji će biti emitovan i zahteva manje energije od prethodno korišćenih postupaka. Izazov u procesu odstranjivanja gasova nakon sagorevanja jeste održati potreban nivo efikasnosti i izbeći rizike zagađenja sredstvom za čišćenje koje ispira ugljendioksid.

Kada je Siemens pripojio kompaniju Axiva, prethodno poznatu kao Hoechst AG 2000. godine, pokrenuo je široko istraživanje da bi razvio hemijske procese i inženjering, a kompanija je izradila i pustila u pogon i laboratorijski prototip koji već tri godine radi u industrijskom pogonu Frankfurt Höchst. Novi proces i njegova energetska prilagođenost konvencionalnim termoelektranama biće testiran u realnim uslovima od 2010. godine u pilot postrojenju u E.ON-ovoj elektrani. Takvo testiranje pružiće podatke za dalji razvoj tehnologije.

Trenutne aktivnosti fokusirane su na elektrane koje koriste različite vrste uglja, a razvoj modifikovane opcije za gasne elektrane počeće kasnije. Tehnologija će biti dizajnirana tako da može da se prilagodi elektranama svih tipova i generacija, pa će i rad starijih postrojenja biti ekološki prihvatljiviji.

Leave a Reply