Tehno - Nauka · Zanimljivosti

Tehnologija izrade “touch” displeja

“Touch” displeji se izrađuju na bazi različitih tehnologija. Najčešće zastupljene tehnologije su kapacitiva i rezistivna.

KAPACITIVNI “TOUCH” DISPLEJI

Kapacitivni TFT “touch” displeji rade na principu promene kapacitivnosti na mestu dodira. Elektrode na krajevima displeja obezbeđuju uniformno niskonaponsko električno polje. Pri dodiru displeja prstom, tačka dodira se “prepoznaje” promenom kapacitivnosti na mestu dodira. Zbog veoma brzog odziva displeja (15 milisekundi), “touch” displeji su optimalni ulazni uređaji za upravljanje softverskim aplikacijama u različitim oblastima. “Touch” displej je veoma osetljiv, tako da nije potrebno primenjivati veće sile na sam displej. Dodirivanje displeja prstom ima isti efekat kao i klik levog tastera miša na istom mestu. Displej reaguje isključivo na dodir prsta nakon čega kontroler određuje poziciju kontakta. Kapacitivni displej ne reaguje na kontakt sa nekim drugim predmetom, npr. olovka.

REZISTIVNI “TOUCH” DISPLEJI

Rezistivni “touch” displeji rade na principu promene otpornosti. Kada korisnik dodirne površinu displeja ona se pod dejstvom sile deformiše. Time, gornji provodni sloj koji je pod niskim naponom dolazi u dodir sa donjim provodnim slojem. Struja teče sa mesta dodira ka četiri ugla displeja. Jačina struje ka svakom uglu zavisi od udaljenosti mesta kontakta od ugla. Potom kontroler na osnovu jačine struja određuje mesto kontakta. Tačnost i operativnost displeja nije narušena ukoliko dođe do trošenja površinskog zaštitnog sloja usled dugoročne upotrebe.

Za razliku od kapacitivnih displeja koji reaguju samo na dodir prstom, rezistivni “touch” displeji reaguju na dodir bilo kakvim predmetom.

3 thoughts on “Tehnologija izrade “touch” displeja

Leave a Reply