Relax · Tehno - Nauka

Telekomutirate li?

Telekomutiranje znači da ljudi obavljaju svoje radne zadatke, koristeći računarske mreže i druge telekomunikacione tehnologije, a da nisu smješteni u istom prostoru, čak ni u istom gradu, ni državi. To je omogućilo novi način rada. Uposlenici su umreženi u računarske mreže i preko njih rade na zajedničkim poslovima i projektima. Fizički ne moraju biti smješteni u istom prostoru.

Amerikanac Jack M. Niles tvorac je pojma telekomutiranje još od 1973.godine. Kad je počeo sa radom na telekomutiranju smatran je futuristom.

Niles je autor mnogih knjiga iz ove oblasti: «Telecommunications-Transportation Tradeoff» iz 1998.god, «Managing Telework” iz1999.god, a biblijom telekomutiranja smatra se knjiga “Making telecomuting happen“, koja je izdata 1994. godine u USA .
Ovakav način rada trend je u svijetu jer omogućava bolju radnu efikasnost, a firme bilježe značajne uštede. Znači, možete obavljati svoj posao, ne žureći u javni prijevoz i saobraćajnu gužvu, a obavljate ga na najkavalitetniji mogući način. Razvoj novih računarskih tehnologija omogućio je ovakav način rada.

Danas već milioni ljudi širom svijeta rade na ovakav način, posebno u USA i Japanu. Tek ponekad svrate u svoju firmu, ali rade svakodnevno. Ljudima koji rade na informacijama, naučnim projektima, koji proizvode informaciju ili riječ, radno mjesto može biti bilo gdje.
Tvorac telekomutiranaja Jack Niles je sproveo projekte u više od 100 američkih kompanija i u vladama Kalifornije, Arizone, Washingtona, te u Los Angelesu i u drugim vladinim agencijama? širom USA i Evrope, uključujući Evropsku komisiju.
Nije više pitanje dostupnosti radnoga mjesta, već vremena dolaska do njega ali ako ste umreženi onda taj problem gotovo da ne postoji.

Telekomutiranje je značajan napredak u organizaciji rada i savremenom društvu informatičkih tehnologija, a između ostalog doprinosi i zaštiti životne sredine, biranju najsposobnijih i kreativnih kadrova, oslobađanju prostora i organizovanju radnoga vremena. Izmijenilo je sliku klasičnog odlaska na posao.

Koje su prednosti ovog načina rada?

Tu je ekonomska dobit na prvom mjestu jer su prisutni brzina i kvalitet.
Zatim ekološka dobit. Smanjenje saobraćajnih gužvi u velikm gradovima smanjuje zagađenje zraka, buku i potrošnju goriva .
Također postoji korist od toga što smanjenje putovanja na posao, omogućava porast drugih putovanja, naprimjer turističkih, izlete i drugo jer uposlenici vrijeme koje su koristili za duge odlaske na posao mogu iskoristiti na drugi način, mnogo korisniji i manje stresan.
Zatim, tu su pogodnosti za same uposlenike koji ne moraju poštovati strogo radno vrijeme jer njihov rad traje dok se ne završi posao ili , a forma o trajanju radnoga vremena postaje nebitna .

Amerikanci, koji su i u mnogo čemu drugom prednjačili, radili su ispitivanja i usporedbe između klasičnog načina rada i telekomunitiranja. Pokazalo se da ovakav način rada pogoduje velikim američkim gradovima, kao što je Los Angeles koji ima problem smoga i saobraćajnog zagušenja.

Brojka uposlenih u Japanu, koji rade ne ovaj način, popela se na 6,5 posto od ukupnog broja uposlenih i taj trend raste. U japanskom Ministarstvu telekomunikacija godišnje svaki šesti zaposlenik radi jedan dan od kuće, koristeći broad band internet vezu, što znači da će se smanjiti broj sati provedenih u zgradi, a efikasnost će biti veća.

Zaključak je da je informatičko doba donijelo i promjene u organizaciji poslovanja i dosadašnjega shvatanja rada.

Može se desiti da će poznati poslovni tornjevi, kojih imamo širom svijeta, postati suvišni i poslužiti nekoj drugoj svrsi jer će radnici biti negdje drugdje, u svojoj kući ili hotelu, možda čak i u parku.

Leave a Reply