uns
Tehno - Nauka

Tempus projekat „Vizuelna matematika”

Univerzitet u Novom Sadu je jedan od partnera  na TEMPUS IV projektu  pod nazivom  “Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities” (web strana projekta se može pogledati na  adresi  http://vismath.ektf.hu/index.php?l=en&m=111).

Ovaj projekat daje podršku razvoju tehnologije i nastavnih metoda obrazovnih institucija i njihovih nastavnika u Srbiji. Cilj projekta je da zainteresuje i motiviše učenike kao i da matematiku i nauku učini što atraktivnijom za mlade. Ovaj projekat  između ostalog jedinstveno kombinuje matematiku sa umetnošću. Metodologija  ovog projekta bazirana na  vizuelnoj matematici pruža velike mogućnosti da se matematika predstavi na kreativan, zanimljiv i privlačan način.

uns

Program ovog projekta predviđa i boravak naših studenata u partnerskim institucijama u Evropi. Univerzitet u Novom Sadu  ima mogućnost  da u  toku  školske  2012/2013. pošalje 10 studenata na studijski boravak  (1 mesec) u jednu od četiri partnerske institucije :

  1. University of Applied Arts Vienna (10. april – 10. maj) Ausrija
  2. Sint-Lucas School of Architecture (17. april – 17. maj)  Belgija
  3. University of Jyväskylä (6. maj – 29. maj)  Finska
  4. Eszterházy Károly College (15. april – 15. maj)  Mađarska

Troškovi puta i boravka biće finansirani sa Tempus projekta. Detalji vezani za  studentski boravak kao i partnerske institucije mogu se naći na sajtu projekta ili direktno na linku http://vismath.ektf.hu/index.php?l=en&m=211&i=3

Prijava treba da sadrži CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku.
Sve prijave kao i sva eventualna pitanja i dodatna pojašnjenja  treba poslati  na e-mail[email protected] . Prijave se mogu poslati do ponedeljka, 4. marta, a konačan izbor 10 studenata  biće poznat 11. marta.

Leave a Reply