PC računari · Tehno - Nauka

Tesla Bio Workbench omogućava naučnicima da postignu nova otkrića u Bionauci

Nove GPU optimizovane aplikacije, sajt za zajednicu i pre-konfigurisani Tesla bazirani sistemi, sada dostupni za naučnike koji se bave proračunima i biofizičarima

NVIDIA je danas objavila Tesla Bio Workbench, koji omogućava naučnicima da pomere granice bioloških istraživanja transformišući standardni PC u “kompjuterizovanu laboratoriju”, sposobnu da pokreće kompleksne bionaučne kodove na poljima kao što su istraživanja lekova, DNA, isporučujući više od 10-20 puta brže performanse uz pomoć NVIDIA® Tesla™ grafičkih procesora.

Tesla Bio Workbench se sastoji od:

  • GPU-optimizovanih bionaučnih aplikacija za molekularnu dinamiku i kvantnu hemiju – bazirana istraživanja kao što su: AMBER, GROMACS, LAMMPS, NAMD, TeraChem, VMD i bioinformatičke aplikacije kao što su CUDASW++ (Smith-Waterman), GPU-HMMER i MUMmerGPU.
  • Web sajt za zajednicu, za preuzimanje aplikacija, pretraživanje poslednjih benchmark-a, čitanje akademskih spisa i tutorijala, učestvovanje u diskusijama sa programerima aplikacija i još puno dodatnih sadržaja
  • Detalja o Tesla GPU-baziranim radnim stanicama i klusterima koji su dostupni širom sveta za lak razvoj ovih aplikacija.

Naučnici su tradicionano napravili eksperimente u laboratorijama, sa kombinacijama hemikalija, dobijanjem interakcija i konačnih rezultata. Prednosti u kompjuterizovanoj nauci dozvoljavaju da se isti eksperimenti izvedu korišćenjem simulacionih modela iz molekularne dinamike i kvantne hemije, i pored toga što su ranije bili izvršavani na veoma velikim superkompjuterima sačinjenih od hiljade procesora (CPU).

Korišćenjem masivne, paralelne CUDA™ arhitekture NVIDIA GPU-ova, ove aplikacije sada mogu da budu pokrenute 10-20 puta brže, što znači da svaki PC sa Tesla GPU-om može da ima performanse super računara.

Radimo na novim GPU-baziranim tehnikama kroz VMD softver za vizuelizaciju molekularne dinamike koji istražuje kako male molekule kao što su kiseonik i ugljen dioksid migriraju unutar proteina. Ova istraživanja su kritična u studijama enizmatičnih mehanizama reakcije,” rekao je John Stone, viši programer istraživanja, Univerziteta Illinois na Urbana-Champaign. “Simulacija koja oduzima 1 dan da bi se izvršila na GPU baziranoj radnoj stanici je ranije oduzimala 30 dana na CPU baziranoj radnoj stanici, renderujući je za realna istraživanja.”

“TeraChem je moćan molekularni paket za modelovanje, čije kalkulacije su vodič za kreiranje novih lekova, izbegavajući trošenje vremena za sintezu loših opcija,” rekao je Todd Martinez, profesor fizičke i teoretske hemije na Stanford Univerzitetu. “Sa TeraChem-om, kalkulacije koje su ranije trajale danima ili nedeljama na kompjuterskom klasteru, sada mogu da budu izvršene rutinski na NVIDIA GPU baziranim radnim stanicama. Ovo omogućava ubrzanje procesa kreiranja lekova.”

“Koristeći AMBER kako bi se iznele simulacije hidriranja enzima celuloze pod nazivom Cellobiohydrolaze-I, koja je ključna komponenta poboljšanja efikasnosti proizvodnje bio-etanola, dobijamo performanse iz jednog NVIDIA GPU-a identične onima iz 10to čvornih klastera,” izjavio je Ross Walker, profesor istraživanja u San Dijego Superkompjuter centru, UC San Diego.

“Naši istraživači koriste GPU-bazirani NAMD softver za molekularnu dinamiku da prouče kako ćelije virusa reaguju na različite lekove, uljučujući i efektivnost lekova na H1N1 virus,” izjavio je Klaus Schulten, Profesor fizike, Direktor NIH centra za makromolekularno modelovanje i bioinformatiku i ko-direktor NSF centra za fiziku živih ćelija, Univerzitet Illinois na Urbana-Champaign. “NAMD radi na 4 GPUa u radnoj stanici koja prevazilazi performanse 16 CPU-ova u server farmi.”

“Jedan od budućih izazova molekularnih simulacija je da dozvoli automatizovano sortiranje lekova. Tradicionalno smo koristili GROMACS kako bi smo izračunali spajanje lekova za membrane proteina koristeći vlike klastere, ali to je bio skup i kompleksan proces,” izjavio je Erik Lindahl, profesor u Centru za istraživanje biomembrani u Štokholm univerzitetu. “Sada dodajemo i GPU podršku zato što pojedinačni GPU može da bude 4-5X brži nego CPU u najobičnijim simulacijama. U nekoliko godina, očekujemo radne stanice sa pregršt kartica za proračune koje će preuzeti veliki deo tržišta i zbog toga vidimo kompaniju NVIDIA kao ključnog partnera.“

Leave a Reply