Tehno - Nauka

Teslina nagrada za CPN

Fondacija „Nikola Tesla“ dodelila je ovogodišnju Teslinu nagradu za stvaralaštvo Centru za promociju nauke

Upravni odbor fondacije „Nikola Tesla“ odlučio je da Teslinu nagradu za stvaralaštvo u 2012. godini dodeli Centru za promociju nauke.

Nagradu „Nikola Tesla“ je ova fondacija ustanovila povodom 10. jula, rođendana Nikole Tesle. Ova nagrada osnovana je u svrhu podsticanja naučnih istraživanja, stvaralaštva i privrednog razvoja u Srbiji.

tesla

Nagradu koja se svake godine dodeljuje za najbolja naučna, inženjerska i pronalazačka ostvarenja bira Upravni odbor fondacije „Nikola Tesla“ kojim predsedava prof. dr Bratislav Milovanović, a među laureatima su se našli naši vodeći naučnici i inženjeri.

Pored nagrade CPN-u, fondacija „Nikola Tesla“ je dodelila nagradu prof. dr Miroslavu Mataušeku, profesoru Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za naučna ostvarenja u prirodnim i tehničkim naukama i dr Milošu Miloševiću, istraživaču-saradniku u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta za stvaralaštvo mladih. Nagrada nije dodeljena u kategorijama vrhunskih inženjerskih tehničko-tehnoloških ostvarenja i pronalazaštva i novatorstva.

Nakon samo tri godine postojanja i niza naučnopopularnih manifestacija, Centar za promociju nauke je Teslinu nagradu za stvaralaštvo dobio u kategoriji „ostvarivanja ciljeva fondacije od strane pojedinaca i organizacija“.

Leave a Reply