Tehno - Nauka

Toyota razvila prototip robota za pomoć u domaćinstvu

Toyota Motor Corporation razvila je robota (HSR – Human Support Robot) koji će pružati pomoć osobama sa ograničenom mobilnošću ruku i nogu omogućavajući im nezavisnost u njihovim domaćinstvima. Prototip je nastavak rada u Toyota Partner Robot programu za pomoć ljudima u njihovim svakodnevnim aktivnostima.

HSR je operativan uz pomoć glasovne naredbe ili tablet PC-ja, vrlo je upravljivog, kompaktnog i laganog cilindričnog oblika sa preklopivom rukom koja omogućava da robot podigne predmete sa poda, može usisati i podići tanke predmete, dohvatiti predmete s visokih polica, razgrnuti zavese ili obavljati druge poslove u domaćinstvu. Pokretni delovi robota odnosno telo i ruka ne razvijaju veliku snagu, čime je osigurana sigurnost i bezbrižnost za korisnika.

U cilju poboljšanja kvaliteta života, Toyota je razvijala HSR prototip u saradnji sa Japanskim udruženjem trenera pasa-vodiča, jer su zajednički prepoznate potrebe i želje pojedinaca sa ograničenom pokretljivosti, te su se u skladu sa tim razvijale i funkcije koje bi robot pomoćnik trebao da pruža; podizanje predmeta, vraćanje stvari, komunikacija sa članovima porodice i zdravstvenim radnicima.

Kao svojevrstan odgovor na starenje japanskog stanovništva, Toyota će nastaviti saradnju sa istraživačkim organizacijama i fakultetima, kao i sa gerontološkim centrima kako bi se provodila adekvatna istraživanja i razvijale nove funkcija za HSR robote (npr. video kontakt i nadzor koji pomaže u brizi za starije osobe).

Toyota  planira da predstavi prototip HSR robota na posebnoj konferenciji o ‘Razvoju rehabilitacionih programa i opreme za pomoć u domaćinstvima’ koja će se održati u Tokiju od 26. do 28. septembra.

Leave a Reply