Tehno - Nauka

Trafo-stanica na točkovima

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd isporučila je Elektrodistribuciji Beograd mobilnu kontejnersku transformatorsku stanicu (MKTS) 35/10kV, prvu takve vrste u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi. Prednost ovog mobilnog postrojenja je mogućnost brzog angažovanja na kritičnim mestima u elektrodistributivnim mrežama u slučaju ispada ili kvarova na postojećim klasičnim postrojenjima ili postavljanje rezervnog napajanja u slučaju dugotrajnog remonta energetskih sistema na objektima.

U saradnji sa domaćim projektantskim i proizvodnim firmama, Siemens d.o.o. Beograd mobilnu kontejnersku TS koncipirao je na bazi „kompletne transformatorske stanice na točkovima“, u vidu najsavremenijih gasom (SF6) izolovanih srednjenaponskih (SN) postrojenja na naponskim nivoima 35kV i 10kV, postavljenih u jednoj prostoriji, praćenih opemom za sopstvenu potrošnju, koja je raspoređena u preostale tri prostorije. Prednost gasom izolovanih postrojenja leži u njihovoj esencijalnoj osobini da ne zahtevaju nikakvo održavanje u periodu ne kraćem od trideset godina, te da su apsolutno otporne na sve uslove sredine u kojoj su postavljene.

Zaštita i upravljanje mobilne kontejnerske TS ostvareno je na bazi zaštitno-upravljačkih jedinica tipa Siemens Siprotec, koje su povezane u jedinstveni sistem upravljanja tipa Siemens SICAM Pass, po najsavremenijem protokolu IEC61850.

Uz pomoć mobilne kontejnerske transformatorske stanice korisnik ostvaruje značajne uštede koje se odnose na gubitak električne energije, skraćenje rokova remonta starijih postrojenja i troškove koji nastaju kao posledica efekta „neisporučene“ električne energije. Mobilna kontejnerska transformatorska stanica, u koju je ugrađena najmodernija elektroenergetska oprema, postavljena je na kamionsku poluprikolicu (po EURO-5 normama).

Za razvoj ovog proizvoda, Siemens d.o.o. Beograd je u potpunosti koristio sopstvene resurse. Osim visokotehnološke opreme proizvođača Siemens, za kompletnu proizvodnju i sklapanje ovog objekta angažovane su isključivo domaće firme. Mogućnosti mobilne kontejnerske transformatorske stanice navele su mnoge domaće i firme iz okruženja da pokažu interesovanje za nabavku ovog postrojenja.

Leave a Reply