Ledolomac Lenjin
Tehno - Nauka

Tri nova atomska ledolomca ploviće severnim morskim putem

Do 2020.godine Rusija će početi da koristi dva moćna serijska atomska ledolomca. Planira se izgradnja još jednog broda do 2017.godine. Rusija je jedinstvena zemlja koja gradi atomske ledolomce i ima ogromne teritorije arktičke obale. Očekuje se da će severni morski put (SMP) postati komercijalan i rentabilan.
Potreba za atomskim ledolomcima u ruskom Arktiku je tokom poslednjih godina oštro porasla. To je povezano sa povećanjem prevoza na severnom morskom putu, brodovi ovom maršrutom putuju tokom čitave godine.U sovjetsko vreme, SMP je bio zatvoren iz vojno-strateških razloga. Sada se ovim putem mogu kretati i inostrani brodovi. SMP privalči mnoge brodske kompanije koje prevoze teret iz Evrope i Azije, kaže ekspert Instituta makroekonomskih prognoza RAN Jurij Šerbanin:

Ledolomac Lenjin

Ledolomac Lenjin

Radi se o tome da je rastojanje između Severne Evrope i Severno- istočne Azije mnogo kraće, nego tradicionalna maršruta, koja povezuje Evropu i Aziju, Daleki istok i Evropu preko Sueckog kanala. Poslednje dve godine primećuje se rast tertetnog prevoza na SMP.

2012.godine ovom je rutom plovilo 46 brodova. Prvi put u istoriji je ovim putem prošao tanker koji je prevozio gas do Japana od norveške kompanije „Statojl“. Po mišljenju Norvežana, SMP postaje sve konkurentniji.

Najkrupniji prevoznik prošle godine je bio norveški tanker „Marika“. Iz Koreje je u Finsku dostavio 66hiljada tona kerozina, koji je bio proizveden od sahalinske nafte. U narednim godinama počeće i ekspolatacija naftnih izvora u ruskom epikontinentalnom pojasu i na poluostrvu Jamal. Jedan od projekata povezan sa otvaranjem ruske kompanije „NOVATEK“ u delti reke Ob povezan je sa izgradnjom fabrike za preradu prirodnog tečnog gasa. Kompanija planira da ga isporučuje u zemlje zapadne Evrope i Azijsko-tihookenaski region. Zato će atomski ledolomci biti veoma potrebni, primećuje koordinator programa za zaštitu arktičke morske sredine Svetskog fonda divlje prirode Mihail Babenko.

Novi ledolomci biće savršeniji od prethodnika po mnogo parametara, kaže direktor kompanije „Baltijski zavod“ Aleksandar Voznesenjski.

Ledolomci nove generacije biće brži i moćniji. Biće opremljeni najsavremenijim elementima zaštite i najnovijim navigacionim sistemima.

Leave a Reply