Događaji · Tehno - Nauka

Tribina povodom otkrića Higsovog bozona

Na Dan nauke, 10. jula, Centar za promociju nauke organizuje tribinu „Lov na Higsov bozon: Da li je otkrivena Božja čestica?“, povodom poslednjih rezultata koje je CERN objavio o otkriću nove subatomske čestice.

Datum: utorak, 10. jul
Mesto: Galerija nauke i tehnike SANU
Vreme: 18 časova

Rukovodioci Evropske organizacije za nuklearnu fiziku (CERN) 4. jula su u Ženevi saopštili da su istraživači na detektorima ATLAS i CMS najverovatnije uspeli da dokažu postojanje Higsovog bozona, koji je u javnosti poznat i po nazivu Božja čestica, što je izazvalo veliku medijsku pažnju, kako u svetu tako i u Srbiji. Tim povodom, Centar za promociju nauke organizuje tribinu na kojoj će predstaviti vodeće fizičare čestica iz Srbije kako bi se građanima i medijima dodatno pojasnila ova intrigantna, zanimljiva i aktuelna naučna tema.

Na tribini “Lov na Higsov bozon: Da li je otkrivena Božja čestica?”govore fizičari:

 Prof. dr Petar Adžić, profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik komisije za saradnju sa CERN-om i rukovodilac grupe srpskih fizičara na detektrou CMS u CERN-u
 Akademik Đorđe Šijački, teorijski fizičar koji se decenijama bavi istraživanjem elementarnih čestica
 Prof. dr Dragan Popović, naučni savetnik Instituta za fiziku, rukovodilac grupe srpskih fizičara na detektoru ATLAS u CERN-u
 Prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu, fizičar koji se godinama bavi subatomskim česticama
 moderator: Slobodan Bubnjević, urednik komunikacija u CPN-u

Teme diskusije:

 Šta je Higsov bozon? Šta je Standardni model? Kako fizičari opisuju strukturu materije? Gde se danas nalazi fizika elementarnih čestica?
 Kako je došlo do otkrića Higsovog bozona na oba detektora u CERN-u? Koliko je to otkriće pouzdano?
 Kako radi Veliki sudarač hadrona, a kako detektori CMS i ATLAS? Kako je građen ovaj najveći instrument u istoriji čovečanstva?
 Da li ima bilo kakvih opasnosti od ovih eksperimenata? Koje su praktične koristi od ovih eksperimenata i koliko to uopšte može da utiče na život običnih ljudi?
 Na tribini će posebno biti reči o istoriji učešća srpskih timova na ovom projektu, kao i o ulozi Srbije u CERN-u.

Povodom Dana nauke, 10. jula, CPN organizuje i druge manifestacije, kao što su organizovane posete Astronomskoj opservatoriji u Beogradu o čemu više možete istražiti na stranici www.dannauke.cpn.rs

Centar za promociju nauke populariše i promoviše nauku, razvija naučnu pismenost i povezanost i afirmiše ideje ekonomije znanja, budi radoznalost i podstiče mlade da se opredele za put nauke. CPN je osnovan Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti 2010. godine.

Leave a Reply