Tehno - Nauka

U Austriji odobreno kloniranje ljudskih embriona

Australijska vlada izdala je prvu dozvolu naučnicima da stvaraju klonirane ljudske embrione i da pokušaju da naprave matične ćelije embriona u terapeutske svrhe.

Preduzeće IVF za veštačku oplodnju dobilo je dozvolu vlade. Ta firma ima u svojoj laboratoriji 7200 ljudskih jajnih ćelija koje će iskoristiti za istraživanje.

Naučnici u svetu su do sada proizveli nešto veoma slično embrionskim matičnim ćelijama koristeći razne tehnike, ali niko do sada nije mogao da izvuče embrionsku matičnu ćeliju iz kloniranog ljudskog embriona.

Istraživanje u svrhe lečenja

U decembru 2006. godine u Australiji je ukinuta zabrana istraživanja kloniranih ćelija.

U svetu, i u Australiji, istraživanje ljudskih kloniranih ćelija može da se sprovodi jedino u svrhe lečenja, a ne u cilju reprodukcije. Stvorene matične ćelije bi se koristile za nove terapije u borbi protiv nekih bolesti a kasnije i za proizvodnju tkiva koji bi odgovarao pacijentu u terapiji.

Leave a Reply