Tehno - Nauka

U CERN-u otkrili Božiju česticu?!

Tragovi misteriozne hipotetičke čestice Higsovog bozona koja prema postojećim teorijama drugim česticama daje masu otkriveni su u dva najvažnija eksperimenta Velikog hadronskog sudarača

Tragovi misteriozne hipotetičke čestice Higsovog bozona koja prema postojećim teorijama drugim česticama daje masu otkriveni su u dva najvažnija eksperimenta Velikog hadronskog sudarača, objavili su danas naučnici na konferenciji u CERN-u.

Među naučnicima vlada veliko uzbuđenje jer svi očekuju da su CMS i ATLAS, eksperimenti Velikog hadronskog sudarača, prikupili neke podatke koji bi trebali biti, ako ništa drugo, onda barem dobra indicija za neki konačan zaključak o postojanju ili nepostojanju bozona koji se očekuje 2012.

Prema prvim informacijama koje predstavlja Fabiola Đanoti,italijanska fizičarka, čestica zadužena za eksperiment ATLAS, potraga za Higsom isključila je njegovo postojanje na energijama od 114-115 i 135-136 GeV. Međutim, na energiji od 126 GeV otkriveni su neki rezultati koji obećavaju. Eksperiment ATLAS rekonstruira masu čestica na temelju energije i momenta čestica stvorenih u raspadu.

“Mislim da bi bilo veoma lepo od Higzovog bozona da bude tu”, rekla je Đanoti na seminaru na kojem su predstavljeni rezultati dosadašnje potrage za “božjom česticom”.

“Još uvek je prerano za donošenje definitivnih zaključaka”, istakla je ona, navodeći da je potrebno sprovesti još istraživanja i prikupiti još podataka.

“Sledećih nekoliko meseci će biti veoma uzbudljivo… Ne znam kakvi će biti rezultati”, dodala je naučnica.

Fabiola Đanoti ističe da će biti potrebno za neke zaključke sačekati i 2012. godinu. Naime, ATLAS je pronašao naznake Higsa na spomenutoj energiji, međutim, sa sigurnošću od 2,3 sigma što nije dovoljno da bi se oni proglasili otkrićem.

Nakon Đanoti na scenu je stupio Gvido Toneli, iz službe za odnose sa javnošću CMS-a. On ističe da je CMS istraživao raspad misteriozne čestice u dva tau leptona, odnosno u dva donja kvarka. Eksperiment je isključio postojanje Higsa na energijama između 270 i 440 GeV, odnosno na velikim masama. Nakon toga usledila je potraga na manjim masama. Na njima je otkriveno više događaja donjih kvarkova nego što se očekivalo – 13, dok je očekivano 9,5. Tragovi Higsa analizirani su i u raspadima čestice na dva fotona – čestice svetlosti. U CMS-u je zabeleženo povećanje broja događaja u području između 115 i 127 GeV, što je na granici rezultata koje je otkrio ATLAS.

Na temelju svega što je rečeno može se zaključiti da je ATLAS zabeležio vrlo zanimljive tragove u pojasu između 124 i 126 GeV koji bi mogli biti znak postojanja Higsa i da je CMS registrovao nešto slabije signale raširene po nešto većem pojasu. U svakom slučaju reč je o određenom obrtu jer se do pre nekoliko meseci govorilo da LHC još uvek nema nikakvih informacija o misterioznoj čestici i da postoji velika verovatnoća da je uopšte nema. Drugim rečima čini se da Higs ipak postoji, da je standardni model fizike čestica ipak tačan, ali za definitivnu potvrdu treba još rada i vremena.

ŠTA JE HIGS?

Otkriće Higgsa bilo bi važan korak u razumevanju prirode celog svemira. Naučnici bi mogli da odbace alternativne teorije i nastave da razvijaju tzv. standardni model fizike.

Higsov bozon je elementarna čestica kojom se, prema standardnom modelu fizike, objašnjava masa drugih čestica i odgovara na pitanje zašto neke od njih imaju masu. Teoriju o postojanju čestice postavio je još 1964. škotski fizičar Peter Ware Higgs sa Univerziteta u Edinburgu, međutim ona do danas nije eksperimentalno dokazana. Sudari čestica u LHC-u trebali bi da potvrde ili pobiju postojanje Higsovog bozona i time upotpuniti ili dovesti u pitanje standardni model fizike čestica u kojem je Higsov bozon poslednja karika koja nedostaje. Prema ideji škotskog fizičara, svemir je prožet Higsovim poljem, a čestica koja se kreće kroz njega stvara distorzije koje joj daju masu.

Leave a Reply