Tehno - Nauka

U CERN-u otkrivena nova čestica

Istraživači Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) objavili su novo otkriće.

Reč je novoj čestici, mezonu, koja bi mogla da pruži mnoštvo informacija o silama privlačenja unutar jezgra atoma.

Mezoni su nestabilne čestice, kratkog životnog veka, koji se sastoje od para kvark-antikvark, a na koje deluje jaka interakacija, jedna od četiri fundamentalnih sila u fizici.

Ta sila je tako jaka da više doprinosi masi atoma nego sami kvarkovi. Mnogo ju je teže matematički opisati nego ostale tri sile, objasnio je koautor studije Tom Geršon sa Univerziteta u Vorviku (Velika Britanija).

mezon

Jaku silu je moguće izračunati kompleksnom procedurom kvantne hromodinamike, nazvane Lattice GCD, koja zahteva primenu superkompjutera, dodao je Geršon.

“Dobijene rezultate potom treba proveriti eksperimentalnim podacima, a nova čestica je u tom pogledu idealna”, naveo je on.

Naime, čestica poseduje težak šarm kvark koji pojednostavljuje proračun.

Česticu pod nazivom Ds3*(2860)\x{02c9} je otkrio tim detektora LHCb (Large Hadron Collider beauty) u CERN-u, najvećem centru za fiziku elementarnih čestica na svetu, koji se nalazi nadomak Ženeve, u Švajcarskoj.

Studija je objavljena u časopisima Physical Review Letters i Physicak Review D.

Leave a Reply