davos
Tehno - Nauka

U Davosu 2013. razmatrali besmrtnost i vanzemaljce

Osim tradicionalnih ekonomskih pitanja, na dnevnom redu Svetskog ekonomskog foruma u Davosu našlo se razmatranje takvih tema kao što je nekontrolisano korišćenje tehnologija genetskog inženjeringa, medicinsko intervenisanje u ljudski mozak, veštačko produžavanje ljudskog života, postojanje vanzemaljskih civilizacija. Diskusije H-faktor pripremljene su uz podršku lista Priroda (Nature) i više su ličile na scenario filma naučne fantastike.

Po mišljenju naučnika, u skorije vreme čovečanstvo će dobiti medicinske preparate koji će moći da provociraju kod ljudi superspostobnosti. Pošto sada naučnici rade na lekovima protiv bolesti kao što su Alchajmerova i šizofrenija, verovatno je da će se ubuduće pojaviti preparati za stimulisanje moždane delatnosti kod običnih ljudi. Sada već postoje psihostimulatori ritalin i modafinil koji aktiviziraju kognitivnu delatnost mozga. Mada se ovi preparati prave isključivo za ljude sa mentalnim oboljenjima, ne može se isključiti da ih neće koristiti zdravi ljudi. Kako bi se bolje zapamtila informacija i pokazali visoki rezultati na poslu ili u školovanju.

davos
Razvoj supersposobnosti čoveka moguć je uz pomoć visokotehnoloških elektronskih uređaja. Ogledi su pokazali da se rad mozga i pamćenje može poboljšati uz pomoć elektronskih predajnika ubačenih u organizam. Ali takav metod je tehnološki složen i teško da će biti dostupan običnom čoveku, za razliku od medicinskih preparata. Ipak, naučnici smatraju da za deset godina neurobiologija može da izbije na novi nivo i unutarmoždani elektronski predajnici i senzori biće rasprostranjena pojava. Ipak, da li je etično deliti društvo na one koji mogu sebi da dozvole da poboljšaju rad mozga i one koji ne mogu? Treba li slični preparati da budu u slobodnoj prodaji i da li je za to potrebna zakonodavna baza?

Veliki je rizik da će se slične razrade koristiti u koristoljubive svrhe. Delujući na neuromedijatorni sistem mozga, oni ne samo da uvećavaju ljudsko pamćenje i aktiviziraju rad mozga, već i utiču na psihičko stanje čoveka. Čine ga podložnim kontroli i programiranju za određene zadatke. Uz to, slična tehnologija omogužava da se briše sećanje, što može da nanese nenakodnadivu štetu moždanoj delatnosti.

Druga tema Davosa su sve veći problemi zbog uvećanja životnog veka. Nove medicinske razrade su omogućile da se produži čoveku život za 35%. To je dobro, ali je praćeno finansijskim troškovima za socijalne isplate i prenaseljenošću planete. Stručnjaci smatraju da je jedino rešenje eutanazija dugovečnih. Inače zahvaljujući razvoju medicine čak najslabiji i najbolesniji ljudi mogu da žive 90-100 godina, što protivreči zakonu prirode, gde preživljavaju najjači.

Najproblematičnija tema diskusije je postojanje vanzemaljskih civilizacija. Mnogi svetski lideri više puta su davali izjave o postojanju vanzemaljaca. Tako u decembru 2012. godine, premijer Rusije Dmitrij Medvedev u intervjuu novinarima našalio se: Koliko je vanzemaljaca među nama neću govoriti, pošto to može da izazove paniku.

Eksperti Foruma slažu se da će osvajanjem kosmosa čovečanstvo pronaći vanzemaljsku civilizaciju i otkriti naseljene planete. Oni pozivaju čovečanstvo da se pripremi za susret sa vanzemaljcima i da oceni moguće opasnosti. Takođe se pojavljuje neophodnost formiranja specijalnih službi za pronalaženje vanzemaljskih civilizacija koje će pomoći da se spreči opasnost iz kosmosa.

Pri tome eksperti se slažu da čak ako vanzemaljski razum bude pronađen, to neće previše promeniti čovekov život. Ipak u dugoročnoj perspektivi promeniće psihološku i filozofsku svest čoveka. Jer otkriće života na drugoj planeti doprinosiće zaključcima o mogućem postojanju života u Vasioni. A to, sa svoje strane, potkopaće osnove filozofije i religije, smatraju eksperti Foruma.

Leave a Reply